Moháč - památník bitvy, karneval a cesta vína

Moháč je poklidný malý přístav na Dunaji, který ožije během každoročního festivalu Busójárás. Ten se koná před Velikonocemi, na konci února nebo v březnu, kdy si „ďáblové“ vyjdou zaskotačit. V tomto hlučném a rozverném mumraji hrají hlavní roli muži oblečení do zvířecích kožichů a s pestře pomalovanými maskami na tvářích. Veselá podívaná přitahuje každý rok desetitisíce turistů.

Město je vhodným tranzitním místem na cestě do Chorvatska a k jadranským plážím. Toto nejjižněji položené město Maďarska je pevně spjato s osudovým úderem proti zemi. Porážka Ludvíkova slabého vojska Turky u Moháče roku 1526 je obrovským zlomem v dějinách maďarské historie. Právě na bitevním poli blízko tohoto malého města v jižním Zadunají relativně prosperující a nezávislé Maďarsko zemřelo, posílajíc svůj národ do cizí nadvlády.

 Tato jižní dunajská brána Maďarska je dějištěm snad nejpestřejšího a nejbláznivějšího lidového zvyku - masopustního karnevalu ("busójárás"), při němž se pohřbívá zima a vítá jaro. Tradičního průvodu masek, před nimiž, jak vypráví pověst, kdysi uprchli i vylekaní Turci. S městem je spojen i nejčernější den uherských dějin, katastrofálně prohraná bitva u Moháče v roce 1526, jež si vyžádala životy 20 000 uherských vojáků včetně uherského a českého krále Ludvíka Jagelonského, a v jejímž důsledku se Uhry na následujících 150 let dostaly pod tureckou nadvládu.

U příležitosti 400. výročí bitvy byl na hlavním náměstí (Széchenyi tér) z peněz získaných veřejnou sbírkou postaven pamětní kostel byzantského rázu. U silnice vedoucí do Sátorhelye na vrchu Török-domb stojí památník tragické moháčské bitvy, která proběhla nedaleko odtud. Pět dosud odkrytých masových hrobů jsou označeny náhrobky zobrazujícími lidi i koně. Historický památník Mohács (Mohács-Sátorhely, Turecký vrch) na původním bitevním poli zahrnuje hromadné hroby, náhrobní kameny, kříže a válečně-historickou a archeologickou výstavu.

Tipy na výlety

Řadami sklípků vroubená Stezka bílého vína Mohács–Bóly vede jednou z nejteplejších oblastí Maďarska. Díky místním klimatickým a půdním podmínkám se zde rodí vína s hutným a bohatým rejstříkem vůní i chutí, nejedno z nich je na slovo vzaté hungarikum.

Nedaleká obec Nagynyárád si získala věhlas pro stále živé folklórní tradice a tvůrčí barvířskou dílnu, dodnes provozovanou s původním staletým strojním vybavením, doplněnou o vlastní prodejnu.

Vinařská stezka v župě Tolna zve především k ochutnávkám bílých vín, ale na jihu oblasti se rodí i réva namodralá. Malebnou zastávkou na zdejší vinařské stezce je obec Györköny, které se také říká vesnice bez komínů. Ke každé chalupě tu v blízkém vinařském komplexu patří lisovna s nezbytným podsklepením.

Čerpáno: www.svetadily.cz

Máte zájem o zájezdy do Maďarska? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na stránce www.madarsko.geops.cz.  

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu