Mexiko a české země

Mexiko je zemí tisícileté kultury, v níž se svérázným způsobem slily a promíchaly jak proudy americké, tak i evropské.

Země nám Středoevropanům tak vzdálená a přece v mnoha ohledech velmi blízká vždy probouzela živý zájem českého člověka. První doklady tohoto zvláštního jevu najdeme již v polovině 16. století. Tehdy, konkrétně v roce 1554, dostává český čtenář poprvé zprávu ve svém vlastním jazyce o tom „velikomocném městě Temixtitamu“, tj. aztéckém Tenochtitlánu, na jehož troskách později vyrostlo dnešní Ciudad de México. Nachází ji v Kosmografii české, zajímavém tisku, zpracovaném Zikmundem z Púchova na základě latinské předlohy Sebastiana Münstera. Mexiku a jeho obyvatelům věnoval svoji pozornost velký český pedagog, theolog, filosof a humanista Jan Amos Komenský.

Nesmazatelné stopy, patrné na mnoha místech dodnes, zanechaly v Novém Španělsku, jak byla tehdy oblast rozlehlejší než dnešní Mexiko nazývána, více než tři desítky jezuitů z českých zemí, kteří zde působili koncem 17. a v první polovině 18. století.

Také 19. století má svá zajímavá údobí v dějinách česko-mexických vztahů. Už na jeho samém počátku se objevují v našich obrozeneckých časopisech překvapivé články a informace o této vzdálené a svým způsobem dodnes exotické zemi. Nesporně největší událostí v tomto ohledu však bylo neslavné a tragické dobrodružství „mexického císaře“, rakouského arcivévody Maxmiliána v šedesátých letech. Jeho ohlas si našel cestu až do české písně kramářské.

Na počátku 20. století, byť zastíněna první světovou válkou, přitahovala pozornost českého publika mexická revoluce let 1910-1917. Stejně tak v Mexiku vzbuzovaly o něco později živý zájem nejen okolnosti nečestné mnichovské dohody, ale i události německé okupace českých zemí během druhé světové války. Konkrétní výsledky najdeme dodnes. A San Gerónimo de Lidice, jedna ze čtvrtí hlavního města, či Avenida Masaryk ve stejném místě jsou toho živým dokladem. Mexiko je dnes moderní dynamickou zemí, přestože se potýká s mnoha převážně ekonomickými a sociálními problémy. Přesto má svou budoucnost jedna z nejbohatších zemí Latinské Ameriky stále ještě před sebou“.

Text citován z knihy: Kašpar, Oldřich – Mánková, Eva, Dějiny Mexika, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999, ISBN 80-7106-269-3, s. 5

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu