Město Györ

Symbolem města Győr je železný kohout, který vévodí krásné dekorativní fontáně na Dunakapu tér. Kohout připomíná, že zdejší hrad Ráb v roce 1594 dobyli Turci. Kohout je také součástí sochy Mikuláše Pálffyho a generála Schwarzenberka, pod jejichž velením byl Ráb z rukou Turků v roce 1598 dobyt a toto vítězství nad Turky tehdy slavila celá křesťanská Evropa.

Nejstarší část Győru, původní městské jádro, představuje vrch Káptalan-domb (Kapitulní vrch). Zde stojí biskupská katedrála, povýšená do hodnosti baziliky minor, jejíž románské základy byly položeny už v 11. století, dokončena v 17. - 18. stol. Představuje zvláštní směsici slohů s románskými apsidami, klasicistní fasádou a gotickou kaplí. Pozornost zasluhují dva „černé oltáře“ s freskami od Maulbertsche a Ladislavova kaple (Héderváry kápolna).

Ladislavovu kapli dal biskup zbudovat o 400 let později u příležitosti sanktifikace arpádovského krále Ladislava I. (vládl: 1077 – 1095). V kapli je uloženo jedno z vrcholných děl středověkého uherského zlatnického umění – pozlacená stříbrná herma svatého Ladislava, jednoho z nejstarších maďarských králů - Lászlóva herma. Jedná se relikviář s bystou vytvořenou na počátku 15. století a je po uherské svaté koruně nejdůležitější relikvií drženou v Maďarsku.

Související zájezdy

Související destinace

Maďarsko

Maďarsko

Maďarsko známé i méně známé. Země, kde se tančí ohnivý čardáš, kde jsou téměř v každém městě termální lázně, kde se vyrábějí vynikající tokajská i egerská vína a také klobásy, salámy a guláš. Maďarské "moře" Balaton. Hlavní město Budapešť na Dunaji, jedna z perel střední Evropy. Rázovitá pastevecká kultura, stáda bílého rohatého dobytka a koní. Ale také řada kulturních měst se spoustou památek, často skoro orientálního rázu, zelené lesy BUkových hor, jeskyně a dokonce i jeskynní termální lázně, pestré folklórní slavnosti v čase karnevalu, na Velikonoce, na den svatého Štěpána, o vinobraní i o adventu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu