Lucembursko – informace o zemi

Obecné:
Originální název: Grand Duche de Luxembourg
Český název: Lucemburské velkovévodství
Užívaný název: Lucembursko
Anglický název: Luxembourg
Rozloha: 2 586 km2
Poloha: 5°-6° v. d. a 49°-50° s. š.
Využití plochy: 24 % orná půda, 20 % pastviny, 35 % lesy, 21 % ostatní
Reliéf: nejvyšší bod - Buurgplaatz (559 m), nejnižší bod - Moselle (133 m)
Vodstvo: nejdelší řeka - Moselle (545 km)
Klima: mírný pás
Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Lucemburk (76 446 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Esch-sur-Alzette 24, Dudelange 15
Správní členění: 3 okresy
Datum vzniku: 1867
Forma vlády: konstituční monarchie
Státní zřízení: velkovévodství
Hlava státu (2009): HENRI
Předseda vlády (2009): Jean-Claude JUNCKER
Členství: EU, NATO, OSN, CE, OBSE, OECD

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 491 775
Hustota zalidnění: 190,17 obyv./km2
Národnostní složení: Lucemburčané 67 %, Portugalci 12 %, Italové 5 %, Francouzi
Náboženství: katolíci 95 %, protestanti 2 %
Věkové složení: 0-14 r. 18,5 %, 15-64 r. 66,7 %, nad 65 r. 14,8 %
Roční přirozený přírůstek: 1,17 %
Střední délka života - muži: 76,07 let
Střední délka života - ženy: 82,81 let
Gramotnost: 100 %
Urbanizace: 92 %
Úřední jazyk: lucemburština

Hospodářství:
Tvorba HDP: 86,0 % služby, 13,6 % průmysl, 0,4 % zemědělství
Zaměstnanost: 80,6 % služby, 17,2 % průmysl, 2,2 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 38,14 mld. USD
HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 77 600 USD
Inflace (2009): 0,5 %
Hospodářský růst: -4,5 %
Nezaměstnanost (2009): 6,8 %
Dluh (2009): 5,53 USD
Zemědělství - sklizeň: pšenice, ječmen, brambory, vinná réva, ovoce
Zemědělství - chov dobytka: skot, prasata, drůbež
Průmysl - těžba: nic podstatného
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 36,88 %, vodní 53,09 %, ostatní 10,03 %
Průmysl - energetika (výroba): 648 mil. kWh
Průmysl - energetika (spotřeba): 6,15 mld. kWh
Vývoz: stroje, chemikálie, sklo
Dovoz: kovy, potraviny, spotřební zboží
Odběratelské země: Německo, Francie, Belgie, VB, Itálie, Nizozemsko
Dodavatelské země: Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko
Doprava: 274 km železnice, 5 166 km silnice
Měna: euro (EUR)

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: LUX
Vstoupení do OSN: 1945
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): L
Jízda: vpravo
Internetová doména: .lu
Internetových uživatelů: 387 000
Čas k SEČ: 0

převzato ze stránek: Lucembursko.php">www.zemepis.com  

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu