Hundertwasserovy domy ve Vídni

Ve Vídni se nacházejí dohromady 4 Hundertwasseovy stavby: Hundertwasser-Krawina Haus na rohu Löwengasse a Kegelgasse, protější Village, KunstHausWien na Unteren Weißgerberstraße a konečně spalovna a teplárna ve Spittelau.
Jménem Hundertwasserův dům se rozumí Hundertwasser-Krawina Haus. Tento nájemní dům, vybudovaný v letech 1979-1986, představuje první z 50 architektonických projektů malíře Friedensreicha Hundertwassera. Žádná z pozdějších Hundertwasserových staveb ovšem nedosáhla takové slávy. Budova je společným dílem malíře nadaného nezměrnou fantazií a citovým zaujetím, a významného a zkušeného architekta prof. Josefa Krawiny. Jejich spolupráce byla velmi plodná a Hundertwasser se v té době vyjadřoval o Krawinově díle s velkou úctou, ačkoliv později mezi nimi došlo k rozkolu.
Profesor Krawina vypracoval program o 10 bodech pro výstavu „ekodomu“ (Ökohaus), založeného na principu jednoty formy a obsahu, na ekologických principech, s nekonvenční členěnou fasádou, s různými typy bytů podle jejich umístění, velikosti aj., s bohatými možnostmi vyžití pro nájemníky. Vznikl tak zcela unikátní komplex 50 bytů s terasami (3 velké jsou společné pro všechny obyvatele) a balkóny, arkádami, vnitřním dvorem, ale i kavárnami, restaurací, saunou, zimní zahradou, dětským hřištěm a dalšími společnými prostorami. Na pohled upoutá pestrá a velice členitá fasáda doplněná keramickými ozdobami i zrcátky. Na terasách a ve společných prostorách je velké množství zeleně. Pozoruhodná jsou také schodiště ve zvláštním přístřešku (Treppenhaus). Také byty jsou vystavěny velmi rázovitě, mají zvláštně tvarované a zdobené stěny a podlahy. Nájemné není příliš vysoké a o bydlení v tomto domě je neustále obrovský zájem.
Hundertwasser-Krawina Haus funguje jako běžný nájemní dům, všechny byty jsou proto soukromé a nelze je navštívit. Turistům je však k dispozici Info-Shop v přízemí a také nedaleký KunstHausWien, další Hundertwasserovo dílo – byl přestavěn z původní továrny na nábytek podle Hundertwasserovým projektů (1989-1991) a je v něm zřízeno umělcovo muzeum s bohatou sbírkou obrazů, grafik, tapisérií a architektonických návrhů. V tomto domě přebýval po krátký čas i sám Hundertwasser.
V roce 1991 vznikla naproti Hundertwasserovu domu hravá budova autodílny zvaná Village, na jejíž výstavbě spolupracoval tentokrát architekt Klaus Kalke.
Posledním Hundertwasserovým architektonickým dílem ve Vídni je spalovna odpadů a teplárna Spittelau (1988-1997), kde se umění podivuhodně mísí s účelovostí. Stojí za to zúčastnit se prohlídky, v níž budete zároveň seznámeni s principy likvidace odpadů, recyklace a výroby tepla a ohřívání vody ve Vídni. Zařízení funguje na principech, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Památkou na Hundertwassera je také loď Vindobona, kterou Hundertwasser v roce 1995 renovoval a vyzdobil, a nyní je počítána rovněž k vídeňským pamětihodnostem.

napsáno podle oficiálních stránek www.hundertwasserhaus.info a www.kunsthauswien.com

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS do Vídně najdete na www.rakousko.geops.cz/viden.  

Související zájezdy

Související destinace

Vídeň

Vídeň

Vídeň - rakouská metropole na Dunaji, odedávna průsečík různých vlivů a kultur. Město proslulé uměním a festivaly, město elegantních kaváren. Setkáme se tu jak s nostalgickými připomínkami staré monarchie, Marie Tereze a Františka Josefa, tak s pozoruhodnou moderní architekturou a výstavami umění od Klimta a Schieleho po současnost. Skvostná katedrála, císařské zámek Hofburg a Schönbrunn, Belvedér se zahradami, moderní Donauinsel, barevné Hundertwasserovy domy, galerie Albertina a MUMOK... A také oblíbené velikonoční a adventní trhy.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu