Hollókő, vesnice na seznamu UNESCO

Hollókő je snad nejčastěji fotografovaná obec v Maďarsku, protože byla oblíbeným výletním cílem už v dobách, kdy ji svět ještě neobjevil. Se svými domy, památkami na dávno uplynulá století, obílenými vápnem a posílenými na vnější straně dřevěným ostěním, s verandami, starobylými krovy a bytelnými sklepy se stala tato vesnice v roce 1987 součástí Světového kulturního a přírodního dědictví.
Do vesnice, která tradičně žila uzavřeným životem, nepronikaly nové architektonické myšlenky, a tak byl zachován i její prapůvodní půdorys. Přestože následkem častých požárů – kdysi hojně rozšířené doškové střechy se totiž velmi snadno vzňaly – museli místní obyvatelé nejednou začínat úplně od nuly. Naposledy byly zdejší domy přestavěny po požáru v roce 1909. Tehdy už se sice ke stavbě použily vepřovice a ke krytí střech tašky, ale chalupy i nadále zůstaly věrné pradávným tradicím pollocké lidové architektury. (Pollokové, příslušníci specifického etnika, které v tomto regionu žije, jsou tvůrci svérázné lidové kultury.)
Starobylé jádro obce (Ófalu) leží v pahorkaté krajině a tvoří je seskupení asi 65 staveb – vesměs chráněných památek – soustředěných kolem nevelkého kostelíku s dřevěnou věží, který pochází z 19. století. Převážná část těchto budov je součástí místního skanzenu, ale Hollókő jako celek není vůbec žádným folklórním muzeem, stejně jako místní panímámy v barevných krojích, ať už zrovna spěchají ulicí, nebo pracují doma na dvorku, nepatří mezi členy nějakého souboru lidových písní a tanců, nýbrž jsou představitelkami všedního života této vesnice. Žije tu 380 stálých obyvatel, a ačkoli většina z nich už je v důchodu, najdeme ve vsi i několik mladých rodin.
Obec Hollókő je v popředí zájmu turistů, často sem zajíždějí i zahraniční hosté. Kdo tu chce strávit několik dní, může se ubytovat třeba i v chalupě zařízené tradičním selským nábytkem. U řezbáře nebo v Domě tkalců si lze vlastnoručně vyzkoušet nějaký ten fortel patřící neodlučitelně k staré řemeslné výrobě, v hrnčířském krámě si lze vybrat z pěkné nabídky hrnků a džbánků a v Domě řemeslníků (Mívesház) se můžete zúčastnit folklórních programů.
Mnoho návštěvníků pollocké obce Hollókő přitahuje i stejnojmenný hrad, který se tyčí nad vesnicí. Hollókő znamená Havraní kámen a původ tohoto pojmenování vysvětluje – jak už tomu bývá, poněkud nadpřirozeným způsobem – pověst, jež praví, že zdejší hrad postavilo kámen po kameni několik hodných čertích mláďat, která se za tím účelem proměnila v havrany.
Restaurace v Hollókő nabízejí hostům v příjemném prostředí chutná tradiční jídla, ale už cestou sem se mnoho turistů stavuje u obce Alsótold v proslulé zájezdní čárdě Bableves, která už svým názvem napovídá, že místní specialitou je oblíbená maďarská fazolová polévka, která se tu mimochodem vaří velmi dobře a nejméně na desatero způsobů.
(čerpáno ze stránek madarsko.cz)

Hollókő bylo zapsáno do seznamu kulturního dědictví UNESCO v roce 1987.

Máte zájem o zájezdy do Maďarska? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na stránce www.madarsko.geops.cz. 

Související zájezdy

Související destinace

Maďarsko

Maďarsko

Maďarsko známé i méně známé. Země, kde se tančí ohnivý čardáš, kde jsou téměř v každém městě termální lázně, kde se vyrábějí vynikající tokajská i egerská vína a také klobásy, salámy a guláš. Maďarské "moře" Balaton. Hlavní město Budapešť na Dunaji, jedna z perel střední Evropy. Rázovitá pastevecká kultura, stáda bílého rohatého dobytka a koní. Ale také řada kulturních měst se spoustou památek, často skoro orientálního rázu, zelené lesy BUkových hor, jeskyně a dokonce i jeskynní termální lázně, pestré folklórní slavnosti v čase karnevalu, na Velikonoce, na den svatého Štěpána, o vinobraní i o adventu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu