Holandsko – informace o zemi

Obecné:
Originální název: Koninkrijk der Nederlanden
Český název: Nizozemské království
Užívaný název: Nizozemsko
Anglický název: Netherlands
Rozloha: 41 526 km2
Poloha: 3°-7° v. d. a 50°-54° s. š.
Využití plochy: 25 % orná půda, 25 % pastviny, 8 % lesy, 42 % ostatní
Reliéf: nejvyšší bod - Vaalserberg (321 m), nejnižší bod - Prins Alexanderpolder (-7 m)
Vodstvo: nejdelší řeka - Rýn (1 326 km)
Klima: mírný pás
Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Amsterdam (724 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Rotterdam 599, Haag 445
Správní členění: 12 provincií
Datum vzniku: 1814
Forma vlády: konstituční monarchie
Státní zřízení: království
Hlava státu: král WILLEM (Vilém) IV.
 Předseda vlády (2009): Jan Peter BALKENENDE
Členství: EU, NATO, OSN, CE, OBSE, OECD

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 16 715 999
Hustota zalidnění: 402,5 obyv./km2
Národnostní složení: Nizozemci 91 %, Turci 1,3 %, Arabové
Náboženství: katolíci 31 %, protestanti 21 %, bez vyznání 40 %
Věkové složení: 0-14 r. 17,4 %, 15-64 r. 67,7 %, nad 65 r. 14,9 %
Roční přirozený přírůstek: 0,41 %
Střední délka života - muži: 76,80 let
Střední délka života - ženy: 82,14 let
Gramotnost: 99 %
Urbanizace: 82 %
Úřední jazyk: nizozemština

Hospodářství:
Tvorba HDP: 73,7 % služby, 24,4 % průmysl, 1,9 % zemědělství
Zaměstnanost: 80 % služby, 18 % průmysl, 2 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 652,3 mld. USD
HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 39 000 USD
Inflace (2009): 0,7 %
Hospodářský růst: -4,3 %
Nezaměstnanost (2009): 5,0 %
Dluh (2009): 405,73 mld. USD
Zemědělství - sklizeň: pšenice, žito, ječmen, brambory, cukrová řepa, zelenina, ovoce, len
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, koně, prasata, drůbež
Průmysl - těžba: ropa, zemní plyn
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 90,25 %, jaderné 4,27 %, vodní 0,11 %, ostatní 5,37 %
Průmysl - energetika (výroba): 85,294 mld. kWh
Průmysl - energetika (spotřeba): 97,76 mld. kWh
Vývoz: stroje, chemikálie, paliva, potraviny
Dovoz: stroje a dopravní prostředky, chemikálie, paliva, potraviny, textil
Odběratelské země: Německo, Belgie, Francie, VB, Itálie, USA
Dodavatelské země: Německo, Belgie, USA, VB, Francie
Doprava: 2 739 km železnice, 125 575 km silnice
Měna: euro (EUR)

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: NLD
Vstoupení do OSN: 1945
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): NL
Jízda: vpravo
Internetová doména: .nl
Internetových uživatelů: 14 273 000
Čas k SEČ: 0

převzato ze stránek: www.zemepis.com  

Související destinace

Holandsko

Holandsko

Holandsko, to je pro turisty především země grachtů a polderů, tulipánů a větrných mlýnů. K hlavním atrakcím patří nepochybně hlavní město Amsterdam s řadou pěkných kupeckým domů, brusírnami diamantů, významnými muzei umění, barevným květinovým trhem, unikátním dvorem bekyní a jedinečnou atmosférou. Dále je tu řada dalších přístavů, malebných a starobylých i moderních jako velkoměsto Rotterdam, města spjatá s tvorbou slavných malířů a významná muzea umění, a také místa proslulá výrobou výborných sýrů (gouda, eidam, leerdamer) a se sýrovými trhy. A samozřejmě zahrady i celá pole tulipánů a dalších cibulovin, které se na jaře rozsvítí všemi barvami.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu