Gustav Klimt, tvůrce vídeňské secese

Rakouský malíř Gustav Klimt se narodil 14. července 1862 v Baumgartenu u Vídně jako druhý ze sedmi dětí chudého českého zlatníka a rytce Ernsta Klimta a jeho ženy Anny, rozené Finsterové. Ve čtrnácti letech vstoupil do Kunstwerbeschule ve Vídni, kde studoval až do roku 1883 pod vedením Ferdinanda Laufbergera a Julia Victora Bergera. Tam se naučil uměleckému řemeslu – malbě, mozaice i fresce. Studoval zde i s bratrem Ernestem. Společně si vydělávali malováním portrétů podle fotografií.
První práce bratrů Klimtových byla výzdoba dvora v Kunsthistorickém museu ve Vídni a měli velký úspěch a hned řadu zakázek, z nichž pro Klimta byly nejvýznamnější především čtyři alegorie na stropě Paláce Sturany ve Vídni a dekorace stropu lázeňského domu v Karlových Varech v Čechách. Zlom v Klimtově samostatné tvorbě byl rok 1885, kdy dostal první oficiální vládní zakázku – výzdobu Vily Hermés, venkovského sídla císařovny Alžběty.
Gustav Klimt žil ve šťastné době pro jeho tvorbu. Vídeň Klimtovy doby byla centrem kultury a zároveň Freudových teorií o podvědomí a lidské sexualitě a filosofie Fridricha Nietzsche o věčném návratu. Pod vlivem nových myšlenek se měnil pohled na umění. Klimtova tvorba se stále více odlišovala od akademismu jeho kolegů. Začal tvořit samostatně a jeho obrazy byly plné nevšedních prvků dekorativních linií, geometrických vzorů, křivek, spirál spletených vlasů a rostlinných motivů. Detaily vytvářely pocity dekadence, tajemného a erotického napětí, zacházely s barvou naprosto svobodně. Klimt se zabýval malováním rozměrných alegorií a obrazů s mytickými tématy. Jeho hlavním předmětem byla samotná osobnost ženy. Maloval ji ve všech pózách, emocích, až v jakýchsi citových extázích.
Klimt si svým avantgardním uměním vysloužil četná ocenění, např. Zlatý řád meritu v roce 1888 za přínos do světa umění z rukou císaře Františka Josefa a Velká cena Antverp v roce 1895 za dekorace pro zámecké divadlo Esterházyů v Totisu v Maďarsku. Svými obrazy Klimt způsobil mnohé skandály a vlny nenávisti ze stran kritiků. Maloval vyzývavé akty, i oblečené ženy působily erotické šoky, šokoval odvážnou barevností.
Gustav Klim, bratr Ernst a kamarád Franz Matsch pracoval na společných projektech. V roce 1890 se Klimt podílel na výzdobě schodiště v Kunsthistorickém museu ve Vídni velmi úspěšně, ale o dva roky později umírá Ernst, a tak další zakázku Klimt má jen s Franzem Matschem - malby na zdi a stropě Velké haly Vídeňské university (Filosofie, Lékařství, Právo). V těchto dílech Klimt zcela zřetelně a okázale představil nový svět Nietzschova podobenství a Freudova podvědomí. Maloval krásná ženská těla i rozkládající se kostry, ztvárnil věčný koloběh milování a umírání, vynesl na povrch sexualitu. Klimtova a Matschova práce se však nesetkala s příznivým ohlasem. Byla označena za nestydatě pornografickou a oficiálně odmítnuta.
Klimt se hrdě zřekl jakékoli podpory státu a na protest s oficiální státní kritikou společně s několika ostatními umělci v roce 1897 založil uměleckou skupinu Vídeňská secese a stal se její vedoucí osobností. Otevřeně vyjádřil odpor ke konzervativismu kritiků. Vídeňská secese se rozpadla v roce 1905. Klimt později nechal odkoupit malby pro Universitu do svého vlastnictví (obrazy byly odkoupeny Augustem Ledererem a Kolomanem Moserem). Po smrti Klimta ve druhé světové válce byly malby přemístěny na zámek Immendorf v jižním Rakousku, který však i s obrazy vyhořel při útěku jednotek SS 5. května 1945.
Klimtovou celoživotní družkou byla Emilie Flögeová, která Klimtovi trpělivě odpouštěla jeho pletky s ostatními ženami. Klimt byl otcem nejméně čtrnácti dětí, jejich matkami byly často jeho modelky, které se také živily prostitucí. V roce 1917 byl Klimt zvolen čestným členem Akademií umění ve Vídni a Mnichově, 6. února 1918 však po mrtvici zemřel ve Vídni. Zanechal po sobě více než tři tisíce dokončených a bezpočet nedokončených děl. Význam jeho díla zvláště jako inspirace pro další umělce vídeňské secese.

Významná data jeho života:

1862 – se narodil Gustav Klimt ve Vídni

1876 – začíná studovat na Kunstgewerbeschule, vídeňské uměleckoprůmyslové škole, jeho bratr Ernst se k němu přidá v roce následujícím

1883 – bratři Klimtové spolu se svým kolegou ze školy, Franzem Matschem otevírají ve Vídni umělecký dekoratérský ateliér

1887 – Gustav Klimt dostává zakázku na vytvoření obrazu představujícího interiér císařského divadla, za který pak dostával císařské ocenění

1888 – z rukou císaře Františka Josefa obdržel Klimt Zlatý řád meritu za přínos do světa umění

1892 – na sklonku roku umírá umělcův otec a zanedlouho po něm i mladší bratr Ernst

1894 – projekt stropních maleb - Filosofie, Lékařství, Právo do haly Vídeňské university, který představili Klimt a Matsch

1895 – udělení Velké ceny Antverp za dekorace pro zámecké divadlo Estreházyů v Totisu v Maďarsku

1897 – Klimt, Joseph Maria Olbrich a Joseph Hoffmann spolu s několika dalšími umělci zakládají Secesi, v témže roce maluje Klimt své první krajinomalby

1898 – umělec realizuje plakát pro první výstavu Secese a účastní se přípravy časopisu “Ver Sacrum“

1900 – ve vášnivé polemice o obrazu určeném pro Vídeňskou universitu Klimta horlivě brání Franz Wichkoff, obraz dostává zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži

1905 – Klimt odkupuje od státu všechny obrazy určené po universitu, opouští Secesi a zakládá novou skupinu – Kunstchau

1910 – na IX.Bienále v Benátkách se setkává s velkým úspěchem

1911 – v Římě získává první cenu za Život a smrt

1917 – je jmenován čestným členem Akademie výtvarných umění ve Vídni a Mnichově

1918 – v důsledku krvácení do mozku umírá 6. února ve věku padesáti šesti let, později byl pohřben na tamním hřbitově Hietzing

Související zájezdy

Související destinace

Rakousko

Rakousko

Rakousko, snadno dostupná země v sousedství, nabízí až podivuhodné množství různorodých zážitků. Podmanivé velkoměsto Vídeň se svými památkami, muzei, kavárnami a jedinečnou atmosférou, řada dalších významných památek. Překrásná příroda Alp i líbezná krajina údolí Wachau nebo štýrských vinic. Skvělé výstavy umění. Různé termální lázně s nabídkou wellness služeb. Rázovité lidové tradice, řada pozoruhodných slavností a ovšem i gastronomické požitky a víno. A na sklonku roku kouzlo adventu, průvody čertů a percht, vánoční trhy a betlémy.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu