Býčí zápasy a corrida

Tradice býčích zápasů je stará jako lidstvo samo (Kréta, Indie…) Moderní corrida však vznikla bezesporu v Španělsku a v Andalusii ve městečku Ronda.

Při moderních řádných býčích zápasech, neboli corridé de toros, zabíjejí obyčejně tři matadoři šest býků. Každý matador zabíjí dva. Býci musí být podle zákona čtyři až pět let staří, nesmí mít žádné tělesné defekty a musí být vyzbrojeni dobrými rohy s ostrými špičkami. Před zápasem je prohlíží městský zvěrolékař.

Slovníček: mužům, jejichž úkolem je býky zabít, se říká matadoři. Kterého ze šesti býků má kdo zabít, určuje los. Každý matador, neboli zabíječ, má družinu, jíž se říká cuadrilla a jež se sestává z pěti až šesti mužů, které platí matador a kteří pracují podle jeho příkazů. Tři z nich nejsou na koni a pomáhají matadorovi s pláštěnkami, zabodávají do býka na jeho rozkaz devadesáticentimetrové dřevěné hůlky s harpunovitými hroty, takzvané banderillas. a říká se jim peones nebo banderilleros. Dalším dvěma, kteří se v aréně objevují na koních, se říká pikadoři. Toreador, se ve Španělsku nepoužívá (je zastaralý název pro příslušníci šlechty, kteří v dobách, kdy nebyly profesionální býčí zápasy, zabíjeli ze sportu býky a koně. Každému, kdo zabíjí býky za peníze, ať už jako matador, banderillero nebo pikador, se říká torero. Člověku, který je zabiji z koně oštěpem a používá při tom cvičených čistokrevných koní, se říká rejoneador nebo caballero en plaza. Býčím zápasům se španělsky říká corrida de toros neboli běh býků. Aréně se říká plaza de toros.

Zápas s každým býkem má tři dějství, jímž se ve Španělsku říká los tres tercios de la lidia neboli tři třetiny bitvy. 1) První dějství - býk útočí na pikadory, je suerte de varas čili zkouška kopí. První dějství býčího zápasu sestává z akcí pikadorů v aréně a z práce matadorů, jejichž úkolem je chránit pikadory pláštěnkami, jakmile pikadoři spadnou z koně. Když prezident corridy dá znamení, že toto dějství končí a ozve se hlas polnice, opustí pikadoři arénu a začne dějství druhé. První dějství je dějství pláštěnek, kopí a koní. V tomto dějství má býk největší příležitost prokázat svou statečnost nebo zbabělost.

2) Druhé dějství patří banderillas. To jsou dvojice hůlek sedmdesát centimetrů dlouhých, které mají na jednom konci čtyřcentimetrový ostrý harpunovitý ocelový hrot. Ty se mají zapíchnout, vždycky po dvou, do svalového hrbu nahoře na šíji býka. Mají za úkol dokončit to, co začali pikadoři, totiž býka zbrzdit a donutit ho dat hlavu niž, aby neútočil tak prudce, ale lip a jistěji mířil na svůj cíl. Obvykle se vbodávají čtyři páry banderillas. V případě, že je vbodávají banderilleros neboli peones, jde především o to, aby je vbodli co nejrychleji a do správného místa. V případě, že je vbodává matador sám, může si dovolit přípravy, které se obvykle odehrávají za doprovodu hudby. Je to nejmalebnější část corridy, jež se většině diváků, kteří jsou na zápasech poprvé, nejvíce líbí. Úkolem banderilleros není jenom přinutit býka, aby si při pokusech nabrat je na roh unavil šíjové svaly a nenesl hlavu tak vysoko, nýbrž mu zároveň vbodnout banderillas na tu stranu, jež má tendenci nabírat na roh. Celá tato záležitost s banderillas nemá trvat déle než pět minut. Je-li delší, vyvede to býka z míry a zápas pak nemá patřičné tempo, a jde-li o býka záludného a nebezpečného, má pak příliš mnoho příležitosti zahlédnout a zaútočit na torery, kteří nejsou vyzbrojeni žádným lákadlem, a když pak v závěrečném dějství nastoupí matador s mečem a s muletou, má býk tendenci hledat za látkou člověka, ranec, jak říkají Španělé.

3) Jakmile jsou vbodnuty tři nebo nanejvýš čtyři páry banderillas, dá prezident povel k začátku dalšího dějství. Závěrem 3. aktu je smrt. Nejdřív přijde brindis neboli poklona prezidentovi a dedikace neboli věnování smrti býka, a to bud' prezidentovi, či nějaké jiné osobě, načež následuje práce s muletou. Muleta je kus rudého šerže, nařaseného na tyčce, která má na jednom konci ostrý bodec a na druhém držadlo. Bodec vykukuje skrz látku, jež je na opačném konci než držadlo a je připevněna křídlovým šroubem, takže splývá v záhybech po celé délce tyčky. Muleta je v doslovném překladu berla, ale při corridě znamená tyčku s rudým šeržem, s jejíž pomocí má matador býka ovládnout a připravit si ho k zabití. Muletou, kterou drží v levici, přinutí nakonec býka sklonit hlavu a nechat ji skloněnou, aby ho mohl zabít mečem, jejž mu zabodne hluboko mezi lopatky.

Ernest Hemingway: Smrt odpoledne

Související destinace

Španělsko

Španělsko

Španělsko - známá i tajemná země, která má pro turisty odedávna zvláštní kouzlo. Země známá především díky nádherné maurské architektuře, Svatojakubské cestě, podmanivému baroku, skvělým slavnostem, tanci flamenco, jiskřivému vínu, bujným býkům a samozřejmě lákavým plážím od Katalánska po Andalusii. Je toho ale ještě mnohem víc - krásné horská příroda či půvab andaluské vrchoviny a skalních měst, římské památky, středověké či renesanční chrámy a paláce, Gaudího umění i moderní architektura, galerie s poklady umění (El Greco, Murillo, Velazquez, Goya, Picasso, Dalí...) a každý kraj Španělska má své zcela specifické kouzlo.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu