Bosna a Hercegovina – informace o zemi

Obecné:
Originální název: Bosna i Hercegovina
Český název: Republika Bosna a Hercegovina
Užívaný název: Bosna a Hercegovina
Anglický název: Bosnia and Herzegovina
Rozloha: 51 129 km2
Poloha: 15°-20° v. d. a 42°-46° s. š.
Využití plochy: 14 % orná půda, 20 % pastviny, 39 % lesy, 27 % ostatní
Reliéf: nejvyšší bod - Maglic (2 386 m), nejnižší bod - Jadranské moře (0 m)
Vodstvo: nejdelší řeka - Sáva (940 km)
Klima: mírný pás, subtropický pás
Biota: lesy mírného pásu, subtropická biota

Politika:
Hlavní město: Sarajevo (416 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Banja Luka 195, Zenica 145
Správní členění: 2 federativní jednotky
Datum vzniku: 1992
Forma vlády: parlamentní federativní
Státní zřízení: republika
Hlava státu (2009): Zeljko KOMSIC
Předseda vlády (2009): Nikola SPIRIC
Členství: OSN, CE, OBSE

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2006): 4 613 414
Hustota zalidnění: 66 obyv./km2
Národnostní složení: Bosňané-muslimové 44 %, Srbové 31 %, Chorvati 17 %
Náboženství: muslimové 40% pravoslavní 30%, katolíci 15%
Věkové složení: 0-14 r. 14,5 %, 15-64 r. 70,7 %, nad 65 r. 14,8 %
Roční přirozený přírůstek: 0,34 %
Střední délka života - muži: 74,92 let
Střední délka života - ženy: 82,43 let
Gramotnost: 86 %
Urbanizace: 47 %
Úřední jazyky: bosenština, srbština, chorvatština

Hospodářství:
Tvorba HDP: 65,9 % služby, 23,9 % průmysl, 10,2 % zemědělství
Zaměstnanost: 47,6 % služby, 32,6 % průmysl, 19,8 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 29,25 mld. USD
HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 6 300 USD
Inflace (2009): 0,6 %
Hospodářský růst: -2,9 %
Nezaměstnanost (2009): 40 %
Dluh (2009): 12,58 mld. USD
Zemědělství - sklizeň: pšenice, kukuřice, brambory, cukrová řepa, ovoce
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, prasata, drůbež
Průmysl - těžba: hnědé uhlí, bauxit, zlato, azbest, železná ruda, měď
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 38,68 %, vodní 61,32 %
Průmysl - energetika (výroba): 2,585 mld. kWh
Průmysl - energetika (spotřeba): 2,684 mld. kWh
Vývoz: - Dovoz:
Odběratelské země: Chorvatsko, Itálie, Německo
Dodavatelské země: Chorvatsko, Slovinsko, Německo, Itálie
Doprava: 1 021 km železnice, 21 846 km silnice
Měna: bosenský dinár (BHD)

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: BIH
Vstoupení do OSN: 1992
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): BIH
Jízda: vpravo
Internetová doména: .ba
Internetových uživatelů: 1 308 000
Čas k SEČ: 0

převzato ze stránek: www.zemepis.com  

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu