Armorique - národní přírodní park

Přírodní park Armorikum (v originále Parc naturel régional d'Armorique) se rozkládá v Bretani na ploše 172.000 ha (z toho je 60.000 ha moře) a zabírá poloostrov Crozon, vnitrozemské oblasti v širším okolí Monts d´Arrée a 3 ostrůvky - Île-de-Sein, Moléna a Quissant. Název má ze starého keltského ar mor = při moři. A opravdu, moře je zde vším. Vnitrozemí s močály, vřesovišti a řetězem nevysokých kopců Monts d´Arrée (nejvyšší hory Bretaně) uživí jen minimum lidí, vždyť také podle ranně křesťanských pověstí zde byl jeden z vchodů do pekla, odkud bylo občas slyšet řev hříšníků a pekelný smích. Proto také na kopci Mont Saint Michel (381 m nad mořem) stojí kostelík, který je prý domovem archanděla Michaela, který střeží brány pekelné a chrání ztracené duše.

Snad z toho důvodu zde vznikly farní ohrady – kostely s okolním hřbitovem a kalvárií uzavřené v kamenných ohradách se zdobeným vstupem ve formě triumfálního oblouku, tak podobné dávným druidským kultovním okrskům. Vznikaly hlavně v 16. a 17.století. Krása kamenného díla místních řemeslníků je neobyčejná a půvab biblických postav v renesančním odění je neodolatelný. Snad nejhezčí lze vidět v Pleybenu, Guimiliau či Saint Thégonnec. Poloostrov Crozon je tvořen dramatickým potýkáním moře a skal, divokým pobřežím, vřesovišti, oblohou s rychle běžícími mraky a malými rybářskými osadami, s místy kde čas stále ještě líně jde a nikam nepospíchá, kde pravidelný rytmus života stále odbíjí. Podle starých pověstí je zde někde pod hladinou skryto potopené bájné hříšné město Ys a jeho zvony je možné slýchat za jasných dní, kdy je moře klidné. Nebo zde můžeme narazit na skupiny menhirů, megalitických řad či dolmenů, kamenných pozůstatků po národech dávno zmizelých v řece času.

Vnitrozemí - krajina většinou ponořená v mlhách či pod závojem mrholení, melancholická a zamyšlená má spíš charakter irských vřesovišť než jednoho z krajů rozpustilé Francie. Můžeme zde vidět mořské ptáky, vydry, bobry, vzácné dravé ptáky. Zdejší skály vznikaly ve stejné době jako horniny jižních Čech či Barandienu – jsou proterozoického a staropaleozoického stáří a tvoří armorickou větev hercynského vrásového pohoří. Žíly s četnými minerály které v nich občas jsou můžete poznat v mineralogickém muzeu v Crozonu. Kámen a vřes, slaná vůně moře a křik ptáků, svědectví kultury a tradic celého regionu, včetně typické místní kuchyně. To vše zahrnuje 39 obcí, 52.000 obyvatel a kus bretaňské drsné, ale krásné přírody.

Zaujal vás tento článek? Poznávací zájezdy cestovní kanceláře GEOPS najdete na www.francie.geops.cz/bretan.  

Související destinace

Bretaň

Bretaň

Bretaň, nejmystičtější kout Francie, země Keltů, kteří mají dodnes vlastní jazyk a kulturu, Krajina vřesovišť, lesů a křovin s prastarými záhadnými megality, dějiště pověstí o Artušovi, Merlinovi a víle Morganě. Pobřeží se strmými útesy a divokým příbojem, ale také pokojné pláže a pozoruhodné Pobřeží Růžové žuly, přístavy a pirátská města.. A také kamenná městečka s působivými farními ohradami a pracně vyvedenými kalváriemi, modré a růžové hortenzie, hrázděné domy, venkovanky v krajkových čepcích. A scenérie, které připomínají obrazy Gauguina či J. Zrzavého.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu