Albánie, historie

Území dnešní Albánie bylo osídleno již před 8000 lety, na území se vystřídali Illyrové, Římané, Byzantinci, Benátčané, ale hlavně až do r. 1912 Turci. Albánie vždy patřila mezi nejchudší kraje a byla symbolem zaostalosti.
Roku 1913 vzniklo samostatné knížectví (po rozpadu Osmanské říše), přičemž řada albánských menšin zůstala v okolních zemích.
Ve 20. století byla pod vlivem Itálie (po roce 1939 dokonce okupována). Po 2. svět. válce vládl v zemi komunistický režim, používající k udržení moci kombinaci teroru a nacionalismu, který se posléze dostal do izolace i v rámci východního bloku a inspiroval se maoistickou Čínou (E.Hodža). Koncem 80. let se Albánie začala otevírat okolnímu světu.
R. 1990 byla v zemi zavedena pluralitní demokracie, občanské nepokoje v letech 1991–1992 a znovu v r. 1997 hraničily s anarchií. Léta izolace a ekonomických experimentů však Albánii vrhla mezi zaostalé státy, konflikty albánských menšin v zahraničí (Kosovo) vyvolávají řadu problémů. V nich však země stojí na straně NATO.

Související zájezdy

Související destinace

Albánie

Albánie

Albánie, téměř zapomenutá země na Balkáně, má turistům rozhodně co nabídnout. najdeme tu moře s romantickým pobřežím a příjemnými plážemi, úchvatnou přírodu, divoké hory, ale také rozmanité kulturní památky. Starověké řecké a římské památky, města jako z orientálních pohádek mešity, ale také staré křesťanské kostely a kláštery. Země velmi poutavá a přitom ještě nepřecpaná turisty, v horách se lze potěšit neporušenou přírodou a stále opuštěnými místy, kde nečetní obyvatelé stále žijí tradičním životem.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu