autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pojďme cestovat místy, která v minulém století patřila k naší republice, po místech děje Olbrachtových knih a Haškových ironických příběhů, po východoslovenském Šariši, za památkami UNESCO - starobylými městy i dřevěnými horskými kostelíky. A vše v překrásné krajině lesů a hor, bez nočních přejezdů.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s kllmatizací, 5x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 5x snídani, 1x boršč s nápojem v Koločavě, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (15 € + 400 UAH) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.500 Kč za 1lůžkový pokoj
1.190 Kč za 4x večeři
210 Kč za komplexní pojištění
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
slovenská města na seznamu UNESCO Levoča a Bardejov - dřevěné kostelíky v Hervartově a Ladomirové (UNESCO) - starobylý Lvov (UNESCO) - Koločava, legendární vesnice Nikoly Šuhaje - Užhorod, hl. město Podkarpatské Rus, památky na Československo a krajanský spolek T.G.Masaryka, skanzen - historické Mukačevo - památky Košic, gotická katedrála
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-145
20.8 - 25.8.2022
5
Praha a další níže
10 290,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy a Brna brzy ráno na Slovensko, spišská perla LEVOČA (UNESCO), prohlídka gotického oltář Pavla z Levoče, obec HERVARTOV, dřevěný římskokatolický kostel sv. Františka z Assisi (UNESCO), BARDĚJOV (UNESCO), středověké městské opevnění s baštami, starobylé náměstí s radnicí, bazilika Minor s 11 gotickými oltáři

2.den: dřevěný pravoslavný kostelík Ladomirová (UNESCO), průjezd přes Dukelský průsmyk, známý z 2. světové války, PRZEMYSL, 2. nejstarší polské město, cesta do Lvova

3.den: LVOV (UNESCO), původně polské město, významné duchovní středisko, katedrály řeckokatolické, římskokatolické i arménské církve, procházka centrem, renesanční kaple Boimů, renesanční palác, čtvercové náměstí s radnicí a památným městskými domy

4.den: přejezd horskou oblastí přes poloninu Boržava, KOLOČAVA, minimuzeum Ivana Olbrachta v místní škole, občerstvení borščem a pivem nebo nealko nápojem v bývalé četnické stanici, kde je dnes hospoda, hrob Nikoly Šuhaje i jeho ženy Eržiky, dřevěný kostelík sv. Ducha, národní přírodní park Siněvir, dle časových možností návštěva rehabilitačního centra medvědů

5.den: přejezd krásnou karpatskou krajinou s malebnými výhledy na pasoucí se koně i starobylé chalupy až do UŽHORODU, prohlídka hlavního podkarpatského města, návštěva krajanského spolku T. G. Masaryka, poté čtvrť Malé Galago, vládní a obytné budovy postavené čs. vládou často ve funkcionalistickém stylu, řeckokatolická katedrála, hradní čtvrť, tvrz ze 13. století, individuální volno a pro zájemce návštěva skanzenu lidové architektury v UŽHORODU, 30 dřevěných budov ze Zakarpatí, večerní atmosféra města, fakult. večeře za příplatek v typické vinárně

6.den: odjezd na Slovensko, historické centrum KOŠIC, druhého největšího slovenského města, památková rezervace s pěší zónou, domy a paláce od gotiky po secesi, gotická katedrála sv. Alžběty, cestou domů zastávka na nákup domácích sýrů, odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu podle počasí a dopravních podmínek.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), s WC a DVD.

Ubytování

5× ubytování v hotelu 3* v 2lůžkových pokojích s přísluš

Stravování

5x snídaně, 1x boršč s pivem nebo nealkoholickým nápojem v Koločavě, večeře lze objednat za příplatek

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Levoča – chrám sv. Jakuba, 3 €, Kostelík v Hervatově 2 € / 3 € za focení, Bardějov Bazilika + věž 40m (182 schodů) 3 €,
Obec Ladomirová, dřevěný kostel sv. Michaela archanděla 2 €, Památník Dukelský průsmyk 1 €, Katedrály ve Lvově zdarma, Muzeum Ivana Olbrachta 25 UAH

Pořadatel: Travel 2002, spol. s r. o., IČO: 46980211

Levoča - Hervartov - Bardějov - Ladomirová - Lvov - Koločava - Iza - Užhorod - Mukačevo - Košice

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti (podzemný ľadovec je vo výške iba 920 až 950 m n. m.). Je známa aj bohatou históriou, ktorá zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto unikátnu jaskyňu od jej objavenia.

zobrazit celý článek

je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Je jediná svojho druhu v Európe, vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.

zobrazit celý článek

V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne.

zobrazit celý článek

Nejmenší slovenský národní park (38 km2) leží západně od Vysokých Tater a zahrnuje část bradlového pásma Pienin u hranic s Polskem. Navazuje na něj polský Pieniński Park Narodowy. Tvoří ho pás druhohorních vápenců, dolomitů a slínů, jejichž rozdílná tvrdost a odolnost vůči erozi dala vzniknout ostrým bradlům, skalním stěnám, věžím a suťovým polím. Skrz ně se proplétá řeka Dunajec a tvoří meandrující kaňon plný divoké krásy. V oblasti Haligovských skal se vyskytuje typický krasový reliéf s jeskyněmi (největší Aksamitka, dlouhá 335 m).

zobrazit celý článek

Zahrnuje Vysoké Tatry a Belianské Tatry o celkové rozloze 738 km2, nejmenší velehory světa a současně nejvyšší pohoří celého karpatského oblouku s nejvyšším Gerlachovským štítem (2.655 m) a dalšími 24 velehorskými vrcholy (přes 2.500 m). Na severu na něj navazuje polský Tatrzański Park Narodowy. Horský masiv je přes 55 km dlouhý a 17 km široký. Na rozdíl od ostatních evropských velehor nemají Tatry podhůří a díky podtatranskému zlomu se strmě zvedají z Podtatranské kotliny. Asi dvě třetiny území TANAPu je tvořeno krystalickými břidlicemi a žulami, obvodový sedimentární plášť tvoří vápence, dolomity (s krasovými jevy včetně jeskyní), pískovce a slepence druhohorního stáří. Glaciální reliéf pak vytvořil čtvrtohorní ledovec a vznikly morény a ledovcové kary.

zobrazit celý článek

Leží na pomezí středního a východního Slovenska, východně od Nízkých Tater. Patří do rozsáhlého Spišsko-gemerského krasu a tvoří ho mohutná vápencová plošina se všemi krasovými jevy (198 km2). Částečně travnaté náhorní planiny se závrty, škrapy a škrapovými poli jsou proříznuta hlubokými roklemi. Některé z nich (Suchá Belá, Vel´ký a Malý Kysel´) jsou 100 až 200 metrů hluboké a dole široké pouhý metr. Zde vládne věčné tajuplné šero. Velmi atraktivní jsou četné vodopády - např. Závojový vodopád s výškou 70 m a severní hranici parku tvoří až 300 m hluboký Prielom Hornádu, se strmými stěnami a divoce bouřící vodou. Díky členitému reliéfu dochází v parku často k teplotní inverzi – v roklích a soutěskách je výrazně chladněji než na náhorních planinách a vrcholech hor.


zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Slovensko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu