letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Londýn, drsné kouzlo skotských hor, i malebná městečka Skotska, viktoriánská města střední a jižní Anglie, půvab jižního Walesu i jeho hlavní město. Z těchto střípků si složíte barevnou mozaiku Velké Británie, mozaiku, která stojí za poznání Pohodlná letecká varianta. Existují varianty A101, A101y - viz viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Londýn–Praha nebo Brno–Londýn–Brno v ekonomické třídě, letištní taxy, dopravu autobusem po Británii, 10x hotel 2–3* (2lůžkové pokoje), 10x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, místní dopravu v Londýně a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
9.900 Kč za 1lůžkový pokoj
4.400 Kč za 8x večeři
1.600 Kč za 1x odbavené zavazadlo (do 20 kg)
550 Kč za komplexní pojištění K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Nejznámější památky a přírodní krásy celé Velké Británie - Londýn - Skotsko: hl. město Edinburgh, Glasgow, jezera Loch Ness a Loch Lomond, turistika v národním parku Grampian Mountain - palírna whisky - Wales, hlavní město Cardiff - Stonehenge - královský zámek Windsor - Bath, lázeňské město na seznamu UNESCO
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-169
28.6 - 8.7.2020
10
Praha - letiště V. Havla a další níže
32 990,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy, Brna nebo Bratislavy do Londýna, transfer z letiště do hotelu, ubytování

2. den: odjezd metrem do centra a pěší prohlídka, Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament, Buckinghamský palác, možnost návštěvy některého z četných muzeí, prohlídka podvečerního Londýna, China town, čtvrť Soho, do hotelu městskou dopravou

3. den: YORK, jedno z nejkrásnějších měst Anglie, katedrála, největší gotická stavba v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť s hrázděnými domy, pozůstatky hradu Viléma Dobyvatele

4. den: zastávka v JEDBURGHU, krásné opatství a historický dům, ve kterém žila Marie Stuartovna, EDINBURGH, hrad se skotskými korunovačními klenoty, třída Royal mile s katedrálou, typické hospody, klášter, královský zámek Holyrood, skotské sídlo britské královny, možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie

5. den: severní Skotsko, cesta přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, kouzelná vesnička PITLOCHRY a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou, zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku Blair Athol, ubytování v oblasti Inverness

6. den: jezero Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na jezero, třeba uvidíme i lochnesku, městečko FORT AUGUSTUS , procházka k opatství, systém zdymadel na Kaledonském kanále - Neptunovo schodiště, krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd k jezeru Loch Lomond, ubytování u Glasgowa

7. den: GLASGOW, procházka centrem města s kombinací historických i moderních budov, přejezd zpět do Anglie, jedno z nejzachovalejších historických měst AnglieCHESTER, katedrála, hrad, mnoho tudorovských a viktoriánských budov s unikátními arkádami obklopených nádherným tříkilometrovým okruhem středověkých a římských hradeb s věžemi a branamii, přejezd na ubytování

8. den: CARDIFF, hlavní město Walesu s mohutným hradem, krásnými parky i příjemnými posezením, přejezd na ubytování

9. den: město BATH architektonický skvost Anglie se statutem památky UNESCO, románské lázně, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané, procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou, gregoriánské královské divadlo, přejezd do jižní Anglie, přímořské letovisko TORQUAY, centrum Anglické riviéry

10. den: návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge, odpoledne WINDSOR, královské sídlo, možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku, večer ubytování v Londýně

11. den: transfer na letiště a odlet do Prahy, Brna a Bratislavy

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním leteckým řádům.

Doprava

letecky z Prahy nebo Brna do Londýna a zpět, luxusním autobusem po Británii

Ubytování

hotely 2-3*

Stravování

10x snídaně, za příplatek lze objednat večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

Londýn: Westminsterské opatství 16 GBP, katedrála sv. Pavla 12 GBP, Parlament 10 GBP, Tower přibl. 16 GBP, muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s 29 GBP, National Gallery 10 GBP, British Museum zdarma, metro zóna 1-4 4GBP, Muzeum Sherlocka Holmese 6 GBP, zóna 1-4 4GBP, loď do Greenwiche 5 GBP
Skotsko: Jedburgh Abbey - 5 GBP, Edinburgh Castle – 11 GBP, Holyroodhouse – 9,5 GBP, Blair Castle – 6,5 GBP, jenom zahrady 2 GBP.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261


Zobrazit místo Velká Británie, poznávací okruh na větší mapě

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (2):

Skotsko letecky, Orkneje 2020

Skotsko (UK) Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha, letištní taxy, dopravu autobusem ve Skotsku, 7x hotel se snídaní, 2x večeři, průvodce, pojištění CK
07.06 - 14.06 29 990,-

Velká Británie - Anglie, Skotsko, Wales autobusem 2020

Velká Británie Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, trajekt přes La Manche, 9x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
28.06 - 09.07 23 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu