letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Divadelní a hudební představení Zájezdy na hudební představení a festivaly Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd do carského Petrohradu a jeho okolí. Petrohrad je kulturní metropole Ruska, s nádherně zachovanou architekturou a hodnotnými mezinárodními uměleckými programy. Budete mít dost času na to, prohlédnout si všechny památky, navštívit muzea a galerie, vidět slavné otvírání mostů na Něvě, zajedete si prohlédnout i carské zámky Petrodvorce a Puškin s Jantarovou komnatou. Skutečným skvostem zájezdu je návštěva Briliantové klenotnice s korunovačními klenoty ruských carů, která jinak není běžným návštěvníkům přístupná.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha-Petrohrad-Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, transfery z/na letiště, dopravu autobusem na výlety dle programu 3. a 5. den, 5x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 5x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vízum do Ruska, 5x večeře, vstupné vč. rezervačního poplatku a veškeré fakultativní akce a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4 900 Kč za lůžkový pokoj
1.850 Kč za 5x večeři (3 chody)
150 Kč za vízum do Ruska do Petrohradu (lze si vyřídit zdarma na http://electronic-visa.kdmid.ru)
890 Kč za balíček vstupů Jantarová komnata (Kateřinský palác, zámecký park, Jantarová komnata)
1.600 Kč za balíček vstupů Ermitáž (Zimní palác, Ermitáž a budova Generálního štábu, Briliantová klenotnice)
330 Kč za komplexní pojištění K5S
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Petrohrad, podrobná prohlídka carského města - večerní osvícená poříční čtvrť a noční otvírání mostů na Něvě - Zimní palác, světoznámá galerie Ermitáž a Zlatá a Briliantová klenotnice s carskými poklady - plavba lodí po Něvě - Puškin, zámek a zahrady Kateřiny Veliké, Jantarová komnata - zámek Petrodvorce a zahrady s vodotrysky - muzeum umění v Michajlovském paláci
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-207
21.6 - 26.6.2022
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
022-208
12.7 - 17.7.2022
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
022-209
16.8 - 21.8.2022
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy dopoledne s českým průvodcem do PETROHRADU, transfer do hotelu, ubytování a individuální volno, večer fakult. vyjížďka: autobusem na Náměstí děkabristů - projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa – chrám sv. Mikuláše „Petrohradské Benátky“, slavné otevíraní mostů na Něvě, návrat do hotelu kolem 02.00 hod

2. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO), Zaječí ostrov - první osídlený ostrov Petrohradu, Petropavlovská pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla, hrobka Petra Velikého, vězení Trubeckého bastionu, Zimní palác, světoznámá galerie Ermitáž s velkou sbírkou významných uměleckých děl a návštěva Zlaté a Briliantové klenotnice, korunovační klenoty ruských carů, protější budovy Generálního štábu, projížďka lodí po Něvě, úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty

3. den: den pro carské zámky v okolí: PUŠKIN, původně Carskoje Selo, město s paláci a parky, zbudované carevnami Alžbětou a Kateřinou Velikou, unikátní barokní dílo - palác Kateřiny Veliké s Jantarovou komnatou, zastávka u carského sídla v GATČINĚ, vesnici darovala Kateřina II. svému milenci knížeti Orlovovi, obnovené interiéry (Mramorová jídelna, Bílý sál, ložnice cara Pavla I.), návrat do Petrohradu, Jusupovský palác, kde byl údajně zavražděn Rasputin, z nejkrásnějších paláců Petrohradu

4. den: ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzávažnějších událostí světových dějin, na něm\ byla zahájena bolševická revoluce, Ruské muzeum v klasicistním velkoknížecím Michajlovském paláci, díle architekta Carla Rosiiho, obsáhlá sbírka ruského umění - unikátní sbírka ikon, slavný obraz Burlaci na Volze od Ilji Repina, skvělá sbírka umění ruské avantgardy, individuální volno, večer možnost návštěvy představení v některém divadle (Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní)

5. den: výlet do PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého, velkolepý palác s parkem, Velká kaskádová fontána, největší soustava vodotrysků na světě, kterou tryská 30.000 litrů vody za sekundu (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků), návrat a pěší prohlídka PETROHRADU, náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého, kolosální katedrála sv. Izáka, z kupole je velkolepý výhled na město, Něvský prospekt, nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, pro zájemce Kunstkamera, největší světové muzeum antropologie a etnografie

6. den: po poledni odlet do Prahy.


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

Doprava

letecky Praha - Petrohrad - Praha, autobusem po Rusku (výlety do Petrodvorců a Puškina)

Ubytování

5x v hotelu 3*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

5x snídaně formou švédského stolu, za příplatek lze doobjednat večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

St. Petersburg – Petropavlovská pevnost 260 RBL, St. Petersburg – Loď 350 RBL, St. Petersburg – Ruské muzeum 400 RUB, St. Petersburg – Isakijevský chrám+kolonáda 250 RBL + 150 RBL, Petrodvorec – pokladnice 500 RBL, Petrodvorec – zahrady 450 RBL, Petrodvorec – Grotty 300 RBL, Otevírání mostů na Něvě (dle počtu osob) 8 – 10 €
Celková orientační částka na vstupy je 100 €.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

Vízum: vaše pasy budeme potřebovat 4 týdny před nástupem na zájezd.
Poplatek za skupinové turistické vízum činí 1.990 Kč; doporučujeme, aby byl pas platný min. 6 měsíců po návratu.
Zavazadla: s sebou jedno palubní zavazadlo (menší do 5 kg, vhodné pro doklady, peníze, cenné předměty- např. fotoaparát, kamera, nesmí obsahovat žádné ostré předměty – nůžky, nože apod. ani tekutiny). Další kufr nebo tašku jako spoluzavazadlo k odbavení (max. 20 kg).

Petrohrad - Puškin - Gatčino - Petrohrad - Petrodvorce

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu