vlakem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Za uměním a výstavami Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Poznávací zájezdy pro seniory Adventní zájezdy
Přidat k oblíbeným zájezdům
Novinka na trhu adventních zájezdů. Město Štýrský Hradec (Graz), zemské hlavní město rakouského Štýrska, je velmi pěkné historické město s řadou památek i pozoruhodnou moderní architekturou. A o adventu nabízí hned několik adventních trhů na starobylých náměstích a v uličkách. Jedinečný zážitek slavnost řemesel ve skanzenu a cesta tramvajkou po jednokolejové trati až na Mariatrost a zámek Eggenberg. Doprava rychle a pohodlně rychlovlakem Railjet.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu vlakem do Grazu a zpět v základní vozové třídě, 2x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, další doprava vlakem a tramvají, vstupné (70 euro;) a vše co není uvedené v Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.600 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč za 1x večeře
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Štýrský Hradec (Graz) - město na seznamu UNESCO, malebné historické jádro i hypermoderní budovy a pozoruhodný most - adventní trhy, speciality, vína, umělecká řemesla - vánoční trhy v Leobenu, běh čertů Krampuslauf - historická tramvaj na Purberg
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-747
25.11 - 27.11.2022
2
Praha a další níže
6 590,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ráno, dále Kolín a Brno, jízda vlakem Railjet do Štýrska po trati Semmering (technická památky UNESCO) do ŠTÝRSKÉHO HRADCE (GRAZ), ubytování v centru města, prohlídka historického jádra města GRAZ (pod ochranou UNESCO), radnice a obří vánoční strom na náměstí, zvonkohra, chrám s mauzoleem Ferdinanda II., královský palác s dochovaným gotickým schodištěm, středověké uličky i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí, pohledy na zámecký vrch s Hodinovou věží a originální moderní most Murinsel s ostrovem přes řeku Mur, největší vánoční trhy Štýrska na radničním náměstí - tradiční štýrské řemeslné výrobky, originální vánoční ozdoby, svařená vína, punče aj., radnice je pojatá jak obří adventní kalendář na radnici, další adventní trhy v historickém centru, fakultativně večeře

2. den: výlet vlakem za rakouskou historií venkova do města STÜBING – zážitková návštěva skanzenu Stübing a vánoční atmosférou venkova "Tannengrass & Lebzeltstern" . Poznáte historické venkvské stavby celého Rakouska, potěšíte se umem starých rakouských řemeslníků a ochutnáte tradiční pamlsky štýrské vánoční kuchyně, vlakem zpět do Grazu a podvečerní atmosféra vánočního města, máte na výběr na 15vánočních trhů na dochod pěšky, možnost večeře  a návštěva velkých nasvětlených ledových jesliček na nádvoří Landhausu či nejstarší trh  kolem františkánského kostela
poznámka: v případě, že se nechcete zúčastnit výletu do skanzenu můžete si dát individuální návštěvu Grazu včetně návštěvy nespočetných muzeí a galerií

3. den: 
atmosféra adventního města GRAZ a výlet lanovkou na Schlossberg k hodinové věži a vyhlídkou na město a všední atmosféra adventního města s možností nákupů, pro milovníky historie návštěva muzea Landeszeughaus (jedna z největších zachovalých zbrojnic na světě od 15. - 18.století se 32.000 zbraněmi), pro milovníky umění Kunsthaus  nebo s průvodcem výlet na okraj GRAZu na zámek Eggenberg (exteriéry a zahrady) nebo lokální tramvajkou jednokolejnou tratí s výhybnami k poutnímu místu Štýrska – Mariatrost na kopci Purberg s honosnou bazilikou opředenou legendami, odpolendne po posledním svařáku rychlovlakem Railjet zpět do ČR, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách (23h).

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuální dopravní situace. Zájezd poskytuje mnoho nevšedních zážitků a program se tvoří dle skutečnosti a jízdních řádů předcházejícího roku. Jedná se ale o jedinečné trasy a může dojít během roku k úpravám jízdních řádů, CK zajišťuje v takovém případě náhradní program, popřípadě přesuny jednotlivých částí. Ubytování v centru Grazu umožňuje individuální program.

Ve vlaku bohužel není možné vždy zajistit sedadla ve směru jízdy - záleží na řazení vagónů při výjezdu z depa.

Důležité upozornění: Graz velmi omezuje služby související s energií a finanční náročností a stále nepotvrdil dlouhodobou rezervaci návštěvy slavností ve skanzenu Stübing – přednost mají návštěvníci, kteří mají zakoupené vstupenky z předcházejících „covidových let“ .Některé akce, které souvisí s energetickou krizí jsou omezené na krátkou dobu (například ledové jesličky), jiné nejsou dosud potvrzené.


Doprava

rychlovlakem Railjet z Prahy a zpět, do Leobenu po místní železnicí

Ubytování

2x hotel 3*,2lůžkové pokoje s příslušenstvím.
Ubytování ve Štýrském Hradci umožňuje variantní program a individuální vyžití ve městě.

Stravování

2x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ŠTÝRSKÝ HRADEC: vstup do galerie moderního umění (Kunsthaus) 9 €, vstup do zbrojnice 9 €, výjezd výtahem 1,15 € nebo lanovkou 2,50 €
Většinou lze získat skupinovou slevu a také slevy na karty ISIC, ITIC

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Vánoce ve skanzenu Stübing


Daleko od předvánočního shonu zažijí návštěvníci "Tannengrass & Lebzeltstern" během adventu uklidňující a originální atmosféru největšího rakouského skanzenu. Na zážitkové adventní procházce zimní krajinou se návštěvníci vydávají po stopách našich předků.

Některá nádvoří usedlostí z celého Rakouska a italského Tyrolska jsou otevřená a zvou vás k obdivování ručních prací typických pro adventní čas. Zvířátka z betlému i hudba a čtení vánočních myšlenek, ale i zábavných textů zprostředkovávají náladu předvánočního období dávno minulých. Návštěvníci mají navíc při své adventní procházce možnost vyzkoušet si ruční výrobu ozdob na vánoční stromeček nebo pečení tradičního pečiva, perníčků a sušenek běžným způsobem.

Vzpomínky probouzejí delikatesy z dřívějších dob jako pečená jablka z pece muzea nebo široká škála dobrot typických pro rakouský venkov. V Rakouském muzeu pod širým nebem ve Stübingu návštěvníci v útulné a známé atmosféře znovu objeví význam a rozjímání adventu.

Podobné zájezdy (1):

Velikonoce ve Štýrsku rychlovlakem Railjet a Graz 2023

Rakousko | Štýrsko Cena zahrnuje:
dopravu vlakem do Grazu a zpět (Railjet Ekonomy), 3x hotel, 3x snídaně, průvodce, pojištění CK
07.04 - 10.04 8 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu