autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznejte přírodu, pobřeží a památky severního Německa, oblast Meklenburských jezer a rozlehlá Lüneburská vřesoviště právě v době květu - nezaměnitelnou krajinu s osobitým půvabem, k Severnímu moři. Starobylá města německé hanzy na seznamu UNESCO, plavba na ostrov Helgoland s vysokými útesy a ptačími koloniemi.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 2x snídani, lodní výlet na Helgoland, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, fakult. výlet na Dunu, vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.200 Kč za 1lůžkový pokoj
160 Kč za komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Lübeck (UNESCO) - zámek Schwerin nad jezerem- Wismar, hanzovní město (UNESCO) - procházka po Lüneburských vřesovištích - ostrov Helgoland a sousední ostrov Duna (možná uvidíte i tuleně) - Brémy (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
001-274
27.8 - 31.8.2020
4
Praha a další níže
6 990,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h, dále Ústí nad Labem, svozy od 6 osob: Pardubice, Hradec Králové, za 400 Kč z Brna, přejezd do Německa

2. den: cesta přes Sasko a Braniborsko do oblasti Meklenbursko - Přední Pomořany, LÜBECK (UNESCO), perla Šlesvicka – Holštýnska, ve středověku hlavní město svazu hanza a nejvýznamnější město na Baltu, rodiště Thomase Manna, historické centrum vystavěné z cihel, 130 m dlouhý Dóm, kostel Panny Marie, slavná cihlová radnice, Holštýnská brána, dům Bruddenbrocků… a oblíbený suvenýr - superkvalitní lübecký marcipán, SCHWERIN (Zvěřín) s překrásnou polohou mezi sedmi jezery, velkolepý zámek s kombinací sedmi různých stavebních slohů - sídlo meklenburského vévody, vystavěné na místě významného hradiště Polabských Slovanů Zvěřín

3. den: podél jezer do historické vesnice s větrným mlýnem, jeden z nejkrásnějších rybářských přístavu Hanzy WISMAR (UNESCO), největší severoněmecké náměstí, odpoledne přejezd kolem HAMBURKU, velkoměsta na Labi k národnímu parku Lüneburská vřesoviště, návštěva nejzajímavějších partií této jedinečné oblasti: krajina porostlá vřesem a jalovci, které se ztrácejí v nekonečných pastvinách, písčiny, močály, morény i lesíky, UNDELOH, malebná vesnice obklopená rozsáhlými plochami kvetoucího vřesu, procházka po vřesovištích - asi na 4 h, příp. návštěva muzea vřesoviště, odjezd na ubytování

4 den: přejezd do přístavu CUXHAVEN, plavba lodí na ostrov Helgoland (UNESCO) v Severním moři, který je vyhledávaným výletním a lázeňským cílem, oblíbili si ho F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang Goethe.- nebetyčné červené útesy, přístav UNTERLAND s pestrobarevnými domky zvanými „humří boudy, kostel sv. Mikuláše, mořské akvárium, možnost levných nákupů v bezcelní zóně, pěší okruh s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útvary, jejichž dominantou je Vysoká Anna (Lange Anna) z červeného pískovce (asi 40 m), všude jsou velká hejna racků a žijí tu i terejové, anebo z Helgolandu místním trajektem na ostrov Duna, který připomíná písečnou dunu a jsou tam kolonie tuleňů, v odpoledních hodinách návrat na pevninu, cestou zpět podvečerní zastávka v BRÉMÁCH (UNESCO) poklidném městě s bohatou historií, procházka středověkým centrem, náměstí Marktplatz, radnice, velkolepý románský dóm, socha ochránce městských práv, hanzovní domy a sousoší brémských muzikantů (z grimmovské verze pohádky o zvířátkách a Petrovských), možnost individuální
večeře, noční přejezd do ČR

5 den: návrat do ČR v dopoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným minibarem (teplé i studené nápoje za Kč), DVD

Ubytování

2x hotel, 2lůžkové pokoje většinou s vlastním příslušenstvím, výjimečně typ buňky (tzn. příslušenství pro 2 pokoje);

Stravování

2x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

SCHWERIN: zámek 6 €
Helgioland, akvárium Unterland 4 €
zpáteční jízdenka na ostrov Duna 5 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261


Zobrazit místo Ostrov Helgoland a krásy severního Německa na větší mapě

LÜBECK- SCHWERIN - WISMAR - Lüneburské vřesoviště - ostrov Helgoland – ostrov Duna - BRÉMY

Podobné zájezdy (1):

Hamburg a Lübeck, perly severního Německa vlakem 2020

Německo Cena zahrnuje:
vlakové jízdenky na EC s místenkou Praha – Hamburg – Praha, 3x hotel 3* (Hamburg), 3x snídaní, průvodce, pojištění CK
07.05 - 10.05 11 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu