autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Divadelní a hudební představení Relaxační víkendy Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům
Víkend, který nabízí mimořádné zážitky pro milovníky květin a zahrad - překrásné Zahrady světa v Berlíně – německé zahrady UNESCO Dessau-Wörlitz a největší evropské rozárium i se slavností – spousta inspirace, potěšení, opojení smyslů.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné (50 €), MHD v Berlíně a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
900 Kč za 1lůžkový pokoj
90 Kč za komplexní pojištění
60 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
BERLÍN - parkový areál WÖRLITZ (UNESCO) - SANGERHAUSEN, největší evropská zahrada růží, slavnost.
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-261
25.6 - 26.6.2022
1
Praha a další níže
3 990,-
Po termínu

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin (Ústí nad Labem a po trase dle dohody; svoz z Brna za 400 Kč, Plzeň za 200 Kč), BERLÍN, historická i moderní architektura, třída Kurfürstendamm s pozoruhodným kostelem a zvonicí Alexanderplatz s televizní věží, moderní architektura Hauptbahnhof, Říšský sněm, Braniborská brána, Postdamer Platz, rozsáhlá nová výstavba (díla architektů, mj. Renzo Piano, Lauber, Wöhr, Kollhof, Rogens), Sony centrum, Berlínská zeď, bývalý hraniční přechod Checkpoint Charlie, Berlínský dóm s mohutnou kupolí (hrobky králů, krásné výhledy s kupole na město), dle zájmu indiv. muzea na Muzejním ostrově - komplex UNESCO (Staré a Nové muzeum s egyptskými sbírkami vč. Nefertiti, Pergamonské muzeum nebo moderní nákupní centrum, nebo s průvodcem Gärten der Welt, jedinečné zahrady v berlínské čtvrti Tiergarten: zelená oáza již na bezmála 900 km2, Thajská zahrada duše, Orientální zahrada čtyř proudů, Čínská zahrada Znovu získaného měsíce…..

2. den: den pro zahrady a slavnost růží: cesta do zahradní říše WÖRLITZ, překrásné anglické zahrady z 18. století v biosférické rezervaci pod ochranou UNESCO a moderní zahradní architektura, dále do SANGERHAUSENU zvaného též Rosenstadt Sangerhausen, návštěva největší zahrady růží na světě Europa-Rosarium, na ploše 13 ha se nachází celkem na 60.000 růží, je jich tu 8.500 druhů z celého světa, kvetoucích v různých obdobích, mj. např. přes 500 odrůd planých růží, mimořádná sbírka pnoucích růží, nejrůznější šlechtěné druhy, historické odrůdy, kuriozity jako zelené či mechové růže, k tomu na 300 druhů vzácných stromů a křovin, úžasný zážitek – hudební slavnost horníků a růží, v podvečer odjezd, návrat do Prahy do 23h
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem ke slavnostem. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným přehrávačem DVD, o přestávkách prodej nápojů.

Svoz z Brna a Plzně, může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

1x hotel 2-3* typu Ibis Budget u Berlína, 2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

Stravování

1x snídaně v ceně (podávají se v hotelu) formou bufetu (teplé nápoje – káva, čaje, mléko, džusy, čerstvé pečivo, marmelády, buchta, jogurt, máslo

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

BERLÍN: Televizní věž 17,5 €, do 16 let 9,50 €
Židovské muzeum: 8 €
Panometer u Berlínské zdi: 10 €
vstup do muzeí na ostrově 18 €, samotné Pergamonmuseum + panoraman 19 €
Bode Museum 10 €
dóm 7 €
DESSAU: park Dessau-Wörlitz zdarma, vstupné pouze do jednotlivých letohrádků
SANGERHAUSEN: vstup do Europa Rosarium během slavností 15 €

Kapesné

doporučujeme na vstupné 50 € a další kapesné na stravu a suvenýry dle vlastního uvážení (na zahradnické výstavě i v rozáriu bude jistě co nakupovat...)

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Park Dessau-Wörtliz, zahradní klenot na seznamu UNESCO
Rozsáhlý parkový areál Dessau-Wörlitz je dílem knížete Leopolda III. Fridricha Františka Anhaltsko-Desavského, který vládl ve druhé polovině 18. století malému německému státečku na středním Labi a Muldě. Kníže v mládí procestoval Itálii, Francii, celkem třikrát navštívil Anglii. Na základě těchto zkušeností se rozhodl pod vedením architekta Friedricha Wilhelma von Erdmannsdorf upravit své sídlo a především zahrady tak, aby odpovídaly tomu nejlepšímu, s čím se na svých cestách setkal. Wörlický park se stal prvním krajinářským parkem na evropské pevnině a jeho hlavní budova, letohrádek Wörlitz, je první německou klasicistní budovou. Rovněž Gotický dům, tedy budova ve stylu romantické novogotiky, byla ve své době novum. Park byl postupně utvářen v průběhu 40 let. Vznikl tak jedinečný celek jak po zahradnické, tak po architektonické stránce. Nacházejí se tu budovy, které připomínají stavební slohy od antiky až po soudobý klasicismus, empír a romantismus. Už současníci přezdívali Wörlickému parku pro jeho rozsáhlost a mimořádné bohatství zahradní architektury Gartenreich – „Zahradní říše.“
Celý park se rozkládá na ploše 142 km2 a zabírá většinu území někdejšího desavsko-anhaltského knížectví. Leopold Fridrich František ho plánoval jako jakýsi obraz světa. Jeho jádro tvoří zámeček Wörlitz, dále jsou pak různé tematicky pojaté uzavřené zahradní celky kolem různých letohrádků, odpočinkových sídel dalších členů anhaltsko-desavského rodu (Oranienbaum, Mosigkau, Luisium, Georgium, Groβkühnau). Celá areál je velice propracovaný, protínaný celým systémem os, průhledů, paprskovitě rozvržených stromořadí i alejí soch. K celkovému dojmu přispívají ještě rozlehlá jezera a kanály, po nichž je možné se plavit na gondolách. Odráží se v něm soudobá filosofie osvícenství a najedeme tam řadu odkazů na literární a filosofická díla. Měl mít i vzdělávací funkci, ukazovat návštěvníkům nové zahradnické a hospodářské technologie, připomínat jim potřebu života v souladu s přírodou, četné a různé můstky demonstrovaly rozvoj stavebnictví.


BERLÍN se doslova mění před očima a vyrůstají zde celé moderní čtvrti. Velmi bohaté jsou sbírky zdejších muzeí. Na zájezdu do Berlína poznáte obě části ještě poměrně nedávno rozděleného města a sami posoudíte, co z doby rozdělení zůstalo a co se změnilo. Možná dáte na zájezdu do Berlína přednost klidné samostatné procházce a posezení v berlínské kavárničce.
Německý parlament (Bundestag) zasedá v historické budově Reichstagu, kterou jedinečně obnovil architekt Sir Norman Foster. (Pro originální využití venkovního světla k vytápění je budova nazývána ekologickou stavbou).
Postupimské náměstí (po výstavbě zdi zcela zaniklé) povstalo z ruin v nebývalé kráse – dnes soubor staveb od různých architektů pospojovaných pasážemi, podchody, apod.: jednu atriovou část projektoval italský architekt Renzo Piano, druhou část náměstí financovala firma Sony, tvoří centrum náměstí přikryté průsvitnou střechou symbolizující japonskou sopku Fudžijamu, pozoruhodná budova Západo-berlínské filharmonie (architekt Hans Scharoun) a v posledních letech pak celek budov, k nimž patří Gemäldegalerie s jedinečnými sbírkami od středověku do 18. století, Uměleckoprůmyslové muzeum, Neue Nationalgalerie (malířství 20. století) a muzeum hudebních nástrojů

Židovské muzeum v Berlíně
Židovské muzeum (Jüdisches Museum Berlin) je pozoruhodné už svou originální a mnohavýznamovou architekturou. Je dílem Davida Liebeskinda, původem polského Žida žijícího v Americe. Samotná muzejní budova z oceli a skla má vypovídat o životě a osudech Židů v Berlíně a o tragédii holokaustu. Zvláštní tvar se záhyby a zašpičatělými hranami připomíná část hvězdy a symbolizuje tak rozbitou Davidovu hvězdu. Dovnitř se vchází podzemní chodbou a dlouhé úzké síně s křivými stěnami a svažujícími se podlahami mají vzbuzovat dojem prázdnoty a izolace. Expozice má mnoho oddělení: počátky židovstva, středověk, raný novověk do r. 1800, tradice a změny v 19. století, rodinný život, potom období od 1. světové války do r. 1933 a nacistickou éru - pronásledování a vyhlazování. Některé chodby vedou k Věži holokaustu bez oken. Poslední části Židovského muzea jsou věnovány modernímu a současnému židovství. K muzeu patří i několik prázdných prostor, které symbolizují opuštěnost a zmařené naděje. Přilehlá Zahrada exilu a emigrace připomíná jak vznik státu Izrael, tak vynucenou emigraci. Je zde skupina 49 nakloněných sloupů, z nichž jeden symbolizuje Berlín .

Pergamonské muzeum
Berlínské Pergamonmuseum patří ke komplexu muzeí na Muzejním ostrově. Bylo otevřeno v roce 1930 a patří k prvním evropským muzeím, která byla plánovaná pro expozici velkých architektonických exponátů. Nachází se zde starověké i středověké nálezy a umělecké předměty, převážně z oblasti Předního východu. Základ tvoří antické sbírky braniborských kurfiřtů ze 17. století, doplněné v dalších staletích a především rozšířené o veliké množství archeologických nálezů z konce 19. a počátku 20. století. Muzeum je rozděleno na tři části: Sbírku antických památek, Muzeum Blízkého východu a Muzeum islámského umění. Ve Sbírce antických památek je především veliké množství nálezů z maloasijského Pergamonu, mezi nimi i překrásný Pergamský oltář z roku 170 př. n. l. se skvostnými reliéfy, dále řecké i římské sochy z měst na pobřeží Malé Asie, římskou trhovou bránu z Milétu, veliký Médein sarkofág s reliéfem a římské mozaiky. V Muzeu Blízkého východu lze vidět řadu starověkých nálezů z Babylonie, Asýrie, Persie, Sýrie a Palestiny. Je tu další veliká chlouba muzea - mohutná (byť neúplná) Ištařina brána z Babylónu z modrých cihel zdobená draky a býky. Je tu také část zdi z barevných cihel s obrazem muže s oštěpem z Dáreiova paláce v Súsách, nebo rekonstrukce asyrského paláce s artefakty z 12. století př. n. l. Konečně Muzeum islámského umění se zaměřuje na islámské kultury Předního východu. Základ sbírky tvoří množství skvostných orientálních koberců z Malé Asie, Egypta, Íránu či Kavkazu, které věnoval Berlínu Wilhelm von Bode. Dále je tu reliéf z průčelí jordánského pouštního hradu Msatta, nádherný mihráb (výklenek v mešitě) z 18. století z keramických cihel, dovezený z íránského města Kašán, nebo Halabská místnost, červená táflovaná přijímací místnost ze 17. století z kulturního města Haleb (Chalpa, Aleppo) v Sýrii.

BERLÍN - WÖRLITZ - SANGERHAUSEN

Velké muzejní a galerijní noci se účastní již na 100 muzeí a institucí, od velkých a významných (Altes Museum, Židovské muzeum, zámek Charlottenburg) až po různá bizarní (muzeum počítačových her, muzeum konopí, Dům česneku).

zobrazit celý článek
Německo - Berlín - Pergamonské muzeum ukrývá unikátní poklady nejstarších kultur, Pergamonský oltář, 2.stol. př.n.l.

Německá metropole Berlín má celou řadu muzeí a galerií, z nichž mnohá patří k nejvýznamnějším v Evropě: především muzea na Muzejním ostrově s rozsáhlými sbírkami starověkých nálezů z Předního východu, Egypta, Řecka a Říma, dále muzeum moderního umění Hamburger Bahnhof, Židovské muzeum, Technické muzeum, které je největší svého druhu na světě, galerie umění Gemäldegalerie.

zobrazit celý článek

Přehled některých významných divadel Berlína - alternativní scény s hudebními a pantomimickými představeními, města s bohatou kulturní nabídkou.

zobrazit celý článek
Německo - Berlín - Reichstag, interiéry kopule

Aneb Osm zastavení s architekturou Berlína: Reichstag, Památník holocaustu, Hauptbahnhof, Židovské muzeum, Neues Museum, Jacob und Wilhelm Grimm Zentrum, Kürfürstendamm, Asisi Panorama.
Turisty lákají věhlasná muzea a s CK GEOPS můžete zažít i velkou muzejní noc. Anebo barevný festival světel na podzim.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Quedlinburg, hrázděné domy na Marktpatzu

Přehled všech německých lokalit zapsaných na seznamu UNESCO - historická i moderní města, významná architektura, zámky, zahrady, pozoruhodné krajiny, biologicky významné lokality, technické památky...

zobrazit celý článek
Německo - Berlín - Pergamonské muzeum ukrývá unikátní poklady nejstarších kultur, Pergamonský oltář, 2.stol. př.n.l.

Německá metropole Berlín má celou řadu muzeí a galerií, z nichž mnohá patří k nejvýznamnějším v Evropě: především muzea na Muzejním ostrově s rozsáhlými sbírkami starověkých nálezů z Předního východu, Egypta, Řecka a Říma, dále muzeum moderního umění Hamburger Bahnhof, Židovské muzeum, Technické muzeum, které je největší svého druhu na světě, galerie umění Gemäldegalerie.

zobrazit celý článek
Německo - Berlín - Braniborská brána

Přehled obecných informací o zemi Německo (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Přehled některých významných divadel Berlína - alternativní scény s hudebními a pantomimickými představeními, města s bohatou kulturní nabídkou.

zobrazit celý článek
Německo - Berlín - Reichstag, interiéry kopule

Aneb Osm zastavení s architekturou Berlína: Reichstag, Památník holocaustu, Hauptbahnhof, Židovské muzeum, Neues Museum, Jacob und Wilhelm Grimm Zentrum, Kürfürstendamm, Asisi Panorama.
Turisty lákají věhlasná muzea a s CK GEOPS můžete zažít i velkou muzejní noc. Anebo barevný festival světel na podzim.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (2):

Berlín a večerní slavnost světel 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce, pojištění CK
07.10 - 09.10 5 790,-

Berlín, velká muzejní a galerijní noc 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x hotel, průvodce, pojištění CK
26.08 - 28.08 4 390,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu