letecky hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům Sicílie, svět mezi Afrikou a Evropou, je křižovatkou kultur, antických i normanských památek, směsicí slohů, jazyků, zvyků. Poznáte památky UNESCO, přírodní krásy ostrovů Egadských, Liparských i solný ostrůvek Mozia, majestátnost činné sopky Etna, pokloníte se antickým chrámům i barokním skvostům, poznáte příběhy pověstné mafie. Ochutnáte jedinečnou sicilskou kuchyni, speciality, jako je arancino, nápoj granita a výtečná vína. A skoro každý den je možné koupání v moři nebo v bazénu. Poznejte naše Italské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku Praha–Catanie-Praha v ekonomické třídě, letištní poplatky včetně odbaveného zavazadla, dopravu místním autobusem, 7x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 7x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, výlet na Lipary a Etnu a dále výlet na Egadské ostrovy, místní pobytové taxy, ochutnávky a veškeré vstupné (100 € - mimo výletu na Etnu 40-65 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.900 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč za fakult. výlet (Noto, Syrakusy)
1.700 Kč za fakult. výlet na Liparské ostrovy (od 12 osob)
400 Kč za komplexní pojištění K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Liparské ostrovy, ostrovy Lipari a Vulcano, sopečný kráter pokrytý sírou a zátoka horkých pramenů - Palermo a klášter Monreale, skvostné románské a barokní památky - Egadské ostrovy (Favignana nebo Mozia) - Agrigento (Údolí chrámů) - římskáVilla Romana - sopka Etna - řecké Syrakusy - řada památek UNESCO CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
001-098
12.9 - 19.9.2020
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
26 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy kolem poledne na Sicílii do CATANIE, starobylého města s řeckou minulostí (Katané), dle času prohlídka hist. jádra (UNESCO), normanský dóm se zdobným průčelím (Vaccarini), ubytování, večeře, možnost večerního koupání

2. den: celodenní volno u moře, odpočinek a koupání. fakultativní výlet lodí na Liparské ostrovy, známé též jako Aiolské (podle starých Řeků sídlo boha větrů Aiola), hlavní městečko LIPARI s přístavem, katedrálou a pevností, plavba na ostrov Vulcano se sopečným kráterem, vývěry horkého vzducho, léčivým bahnem a zátokou horkých pramenů, koupání v moři a termálních pramenech, příp. možnost půjčení skútru, anebo turistika, výstup na horu s kráterem, překrásné výhledy na souostroví, zpět plavba lodí podél pobřeží s výhledem na přímořské jeskyně, návrat na ubytování, večeře

3. den: severní část Sicílie: CEFALÚ (UNESCO), okouzlující městečko na pobřeží, skvostný dóm ze 12. stol. v normansko-románském stylu, z časů krále Rogera II., nejkrásnější pláže na Sicílii, možnost koupání, anebo výstup k hradu s jedinečnými výhledy na záliv,PALERMO, hlavní město Sicílie (UNESCO), založené už Féničany, historické centrum, jedinečná architektura - normanský a orientální styl, katedrála, královský palác se skvostnou Palácovou kaplí, kostel sv. Jana, náměstí Quattro Canti, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj, MONREALE (UNESCO), architektonické skvosty: katedrála Panny Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky a klášter s rajským dvorem zdobeným elegantním sloupovím, nejvýznamnější normanská památka Sicílie, původně královská hrobka, přejezd na západní pobřeží Sicílie, ubytování v blízkosti moře, večeře

4. den: cesta za krásami západní Sicílie: ERICE, město na legendární hoře Eryx (ve starověku tu byla svatyně sicilské bohyně lásky a plodnosti, později ztotožněné s Venuší), přejezd pozoruhodnou sopečnou krajinou, SEGESTA (Aigesta), archeologický areál, starověké památky: řecké divadlo a mohutný chrám, dále městečko TRAPANI na pobřeží, prohlídka historického centra s památkami (baroko, z doby španělské vlády) a možnost koupání, fakult. lodní výlet na Egadské ostrovy u západního cípu Sicílie: Favignana s tufovými útesy a lákavými plážemi, koupání, návrat na pevninu, variantně dle počasí b) průjezd přes oblast Saline di Trapani, krajina s bílými hromadami soli a solnými nádržemi, cesta na ostrůvek Mozia s vykopávkami už z dob Féničanů, dojezd na ubytování u jižního pobřeží, večerní koupání

5. den: AGRIGENTO (UNESCO), jedno z nejvýznamnějších měst starověké Sicílie i celého antického světa, spousta řeckých a římských památek - světoznámé Údolí chrámů ,ruiny starověkých chrámů jsou zasazeny v kouzelné krajině, chrám Dia Olympského, pozůstatky chrámů Dioskúrů Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, pozoruhodně zachovalý Chrám Svornosti a Héřin chrám, přejezd do vnitrozemí, PIAZZA ARMERINA, Villa Romana del Casale, dochovaný objekt římského sídla (UNESCO), úchvatné podlahové mozaiky, okouzlující krajina s horami a s městy na pahorcích, variantně (v případě náhlého uzavření římské vily) ENNA, nejvýše položené město na ostrově, Rocca Cerere, chrám bohyně Démétry, hrad císaře Fridricha II. Castelo di Lombardia, cesta přes hory na východ Sicílie, k pobřeží, ubytování, večeře

6. den: výlet na Etnu, nejvyšší horu, která je činnou sopkou, v Evropě (UNESCO), výjezd lanovkou (37 €) a případně ještě cesta terénním busem do výšky 3.000 m (dohromady 63 €), obří lávová pole, s místním průvodcem, výhledy na Catanii (v případě nepříznivých podmínek variantně přírodní unikát na úpatí sopky Etny: soutěska Alcantara, strmé čedičové skály nad řekou, ochutnávka místních produktů z medu, TAORMINA, oblíbené sicilské letovisko zasazené do krásné krajiny v okolí Etny a u moře, starořecké divadlo Teatro Greco z 3. století př. n. l., antická cisterna Naumachie, park Lady Florence se subtropickou zahradou, s krásou města působivě kontrastuje pohled na kužel Etny v pozadí, podvečerní pohoda v městečku s podmanivou atmosférou, návrat na ubytování

7. den: variantně celodenní volné u moře a koupání, nebo fakult. výlet za antikou a barokem a krásami východního pobřeží: barokní město NOTO (UNESCO), jedinečné městské jádro vybudované po zemětřesení, katedrála, Palazzo Villadorata se sochami, SYRAKUSY (UNESCO), město s bohatou minulostí (tyran Dionýsios, Hierón II., Archimédes), v antice asi nejbohatší na Sicílii, podle Cicerona nejkrásnější řecké město, staré město na ostrově Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, Arethusin pramen spojovaný s říční vílou, antická čtvrť Neapolis (archeologický areál s řeckým divadlem), barokní katedrála Santa Lucia, návrat na ubytování a možnost večerního koupání, večeře, fakultativně ochutnávka sicilského vína

8. den: po ranním koupání odjezd na letiště, nákupy suvenýrů a odlet, odpoledne přílet do Prahy

CK si vyhrazuje právo změn programu ještě na místě vzhledem k počasí, viditelnosti a podmínkám ke koupání a aktuálním dopravním řádům. Pořadí jednotlivých dní se řídí podle předpovědi počasí.

Doprava

letecky Praha-Catanie a zpět, po Sicílii místním autobusem, při fakultativních výletech využíváme lodě. Na Etnu je cesta lanovkou a místními mikrobusy.

Ubytování

hotely - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím. Všechny hotely jsou v blízkosti moře nebo s možností koupání, ubytování je zajištěno: 2x v oblasti Milazzo, 1x v Citta del Mare, 1x u Agrigenta a 2x v oblasti Catanie.
Upozornění: v Itálii jsou postupně zaváděny místní pobytové taxy v ceně přibližně 1-2 EUR na den. taxa se platí v eurech na místě v hotelu.

Stravování

V ceně je polopenze. Snídaně i večeře se podávají v hotelu, buď formou menu nebo bufetu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

PALERMO: královský palác 8,50 €, Palatinská kaple samotná 6-7 €
MONREALE: katedrála 3 €, pokladnice 2 €, rajská zahrada 6 €
Etna lanovka + terénní bus 63 € (pouze lanovka 37 €)
Liparské ostrovy: Vulcano: kráter 3 €, sirné jezírko 2 €
TAORMINA: Teatro Greco 8 €, lanovka 6,50 €
NOTO: zvonice 2 €
AGRIGENTO: 10 €
SYRAKUSY: archeologický areál 10 €
Piazza Armerina, Villa Romana 14 €
soutěska Alcantara: 13 €
Giardini Naxos archeologické muzeum 2 €
Egadské ost. výlet od 30 €
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou průkazku ISIC.
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten poskytne předem v autobuse. Zvláště přísně je toto kontrolováno v archeologických areálech. Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna místa musí být navštívena, záleží na průvodci a individuálním výběru každého klienta

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Poznámky

Palermo, hlavní město Sicílie, existovalo už ve starověku, ačkoli tehdy nepatřilo k nejvýznamnějším místům ostrova. Založili ho Kartáginci, původní název zněl Panormos (snad něco jak Všepřístav). nachází se na severozápadním pobřeží. Bohaté dějiny, v nichž se střídaly různé kultury, se otiskly do zdejší architektury; k nejvýznamnějším památkám patří dóm, Normanský palác se skvostnou románskou Palatinskou kaplí, Teatro Maximo nebo kostel a klášter San Giovanni degli Eremiti.
Taormina, městečko na severním cípu Sicílie, je jedním z nejoblíbenějších sicilských letovisek. Jako jiná zdejší města má antický původ (Tauremonium). Z Taorminy je jeden z nejkrásnějších výhledů na Etnu z celé Sicílie. K nejznámějším památkám patří římské divadlo a Palazzo Santo Stefano.
Agrigento je jedno z větších měst ostrova, umístěné na jižním pobřeží. Nachází se tu archeologický areál významného řeckého města (Akragás – oblast tzv. Údolí chrámů. Je zde např. pozoruhodně zachovalý Chrám svornost a také často fotografovaná čtveřice sloupů z chrámu Dioskúrů (Kastora a Polydeuka). Město bylo založeno koncem 6. století př. n. l. osadníky z řecké kolonie Gela.
Noto je jedno z osmi sicilských barokních měst, která byla vystavěna po ničivém zemětřesení na konci 17. století a pro svou jedinečnou architekturu byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Samotné Noto představuje skutečný klenot sicilského baroku: ulice a náměstí jsou ze zlatohnědého vápence, hlavní památkou je mohutný dóm, dále jsou tu krásné paláce (např. Palazzo Trigona, Palazzo Villadorata), kostely sv. Dominika, sv. Kláry a svatého kříže a klášter Montevergine.
Sicilská sopka Etna je nejvyšší evropskou činnou sopkou (3 300 m n. m.). Jméno znamená přibližně „Horoucí“. I přes časté erupce je její vrchol obvykle pokrytý sněhem, což pozoruhodně kontrastuje s. citrusy a vinicemi na úpatí. Díky úrodné půdě se v okolí sopky i na jejích svazích udržují osady navzdory nebezpečí plynoucím z činnosti sopky.
Hora Eryx, dnes známá jako Monte St. Giuliano se nachází na severozápadě ostrova a je 750 metrů vysoká. Je z ní nádherný výhled na blízké okolí. Na jejím vrcholu se nachází malebné městečko Erice, kde sídlili ve starověku Elymové – jeden z místních národů trochu záhadného původu, který přijal řeckou kulturu. Také nedaleké Trapani bývalo městem Elymů.
Trapani je starověký přístav, který se i dnes chlubí kouzelným historickým centrem s barokními památkami, ale je městem soli a větrných mlýnů. Turisté Trapani navštěvují také kvůli tomu, že je zde jedno ze tří mezinárodních sicilských letišť.
Segesta, ve starověku Aigesté, bylo rovněž město národa Elymů. Dostala jméno podle jejich mýtického předka Aigesta, potomka Trójanů. Zachovaly se zde nádherné řecké památky, divadlo a mohutný chrám.
Cefalú, kdysi rybářské městečko, je dnes oblíbené přímořské letovisko s písečnými plážemi, středověkými uličkami s obchůdky a spoustou restaurací nabízejících výbornou sicilskou gastronomii a čerstvé ryby a plody moře. Většina turistů neopomine ani zajímavou místní katedrálu s normanskými mozaikami ze 12. století.
Syrakusy, podle Cicerona nejkrásnější město Velkého Řecka, dodnes láká turisty, kteří obdivují nejen staré město Ortygia dodnes připomínající rybářskou minulost, ale i antickou čtvrť Neapolis s řeckým divadlem a velkým archeologickým areálem.
Piazza Armerina je městečko ve vnitrozemí Sicílie, výchozí bod pro návštěvu Villa Romana del Casale, římské vily s úchvatnými mozaikami na podlahách, které se dochovaly jen díky zakonzervování bahnem v neuvěřitelně dobrém stavu. Turisty vždy překvapí množství figurálním vzorů, které jsou sestaveny s filigránskou přesností.
Na seznamu světového dědictví UNESCO najdeme Palermo (arabsko-normanské památky), Monreale, chrám v Cefalu, Agrigento (Údolí chrámů), Syrakusy, Noto (jedno ze osmi barokních sicilských měst), sopku Etnu, Liparské ostrovy jako celek.
Gastronomie Sicílie je velmi bohatá a nese stopy a vlivy řecké, arabské i africké, a to jak v používaném exotickém koření, často i pálivém, tak v používání různých druhů oříšků hlavně pistácií, mandlí a pinií a rozinek. Aromatická kořeněná masa mají prý svůj původ v Orientu a Byzanci, množství různých oliv a odrůdy vinné révy v Řecku a kombinace sladkých, kyselých a pikantních koření sebou přinesli Arabové. A v sicilské gastronomii nesmí chybět lilky, papriky a obrovské množství ryb a plodů moře. A pověstné jsou i sicilské sladkosti.
Sladkosti Sicílie nezapřou arabské vlivy a neobejdou se bez pistácií, mandlí, rozinek a kandovaného ovoce hlavně bez kandované pomerančové kůry. Mezi ty nejznámější patří canolli, trubičky plněné ricottou a kandovaným ovocem nebo slavný sicilský dort casata. Siciliána, který jede navštívit své příbuzné na letišti, poznáte snadno podle toho, že je obtěžkán několika dortovými krabicemi plnými sicilských sladkostí.


Zobrazit místo Sicílie, Liparské a Egadské ostrovy letecky na větší mapě

Catanie - Liparské ostrovy (Lipari, Vulcano) - Cefalu - Palermo - Monreale -Erice - Segesta - Trapani - Egadské ostrovy (Favignana anebo Mozia) - Agrigento - Piazza Armerina - Enna - Etna - Alcantara - Taormina - Noto - Syrakusy

Itálie - Sicílie - pro sicilskou kuchyni jsou typické i škeble

Z gastronomického hlediska je Sicílie gurmánským rájem. Sicílie nabízí přírodní, čerstvá venkovská jídla pikantně kořeněná s množstvím olivového oleje, citrusů a úžasné dezerty s mandlemi a pistáciemi. Sicílie produkuje jak plná červená vína, tak i svěží bílá hodící se k pokrmům z ryb a plodů moře, i krásná voňavá dezertní vína.

zobrazit celý článek

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Kriteria k přijetí: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Půvabná městečka postupně objevují turisté a dostávají se na program stále více poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Sicílie - pro sicilskou kuchyni jsou typické i škeble

Z gastronomického hlediska je Sicílie gurmánským rájem. Sicílie nabízí přírodní, čerstvá venkovská jídla pikantně kořeněná s množstvím olivového oleje, citrusů a úžasné dezerty s mandlemi a pistáciemi. Sicílie produkuje jak plná červená vína, tak i svěží bílá hodící se k pokrmům z ryb a plodů moře, i krásná voňavá dezertní vína.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu