letecky hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Folklórní slavnosti Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Zážitkový letecký eurovíkend do metropole Holandska Amstedamu zájezd plný zážitků a výletem na jedinečnou světovou výstavu Floriade 2022, která se koná jednou za 10 let, do nejmodernějšího evropského přístavu Rotterdam za uměním, zahradami, květinovými trhy a do nejznámějšího skanzenu Holandska v Zaanse Schans.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha – Amsterdam – Praha vč. letištních tax, příruční zavazadla dle podmínek letecké společnosti, transfery z/na letiště, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobyt. taxu, odbavované zavazadlo, MHD vlak a loď, veškeré vstupné a fakultativní výlety a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.500 za 1lůžkový pokoj
660 Kč za 1x večeři
570 Kč za zálohu na Rijksmuseum
550 Kč za zálohu na Van Goghovo muzeum
890 Kč vstupné na Floriadu (měsíc předem)
fakultativní výlet do Rotterdamu (závazná rezeravce, od 8osob, hradí se na místě - cca 40 € doprava a případné vstupy)
275 Kč za komplexní pojištění K5S
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Amsterdam, plavba po grachtech, Gogh a Rembrandt – Almere, výstava Floriade 2022 – Rotterdam, moderní architektura, plavba přístavem – skanzen Zaanse Schans
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-166
13.7 - 17.7.2022
4
Praha - letiště V. Havla a další níže
18 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy v dopoledních hodinách do AMSTERDAMU, transfer na hotel v Amsterdamu, prohlídky historického centra města, historická budova nádraží, historická čtvrť červených luceren a kostel Oude Kerk, náměstí Dam s Královským palácem a farní kostelem Nieuwe Kerk (královská korunovace), hlavní nákupní zóna, barevný květinový trh a plovoucí trh, relax u některého historického kanálu nebo využití místní hospůdky nebo kavárničky a ochutnat čerstvé holandské vafle, popř. podvečerní atmosféra ve staré čtvrti

2. den: AMSTERDAM, celodenní prohlídka a návštěvy muzeí, procházka kolem grachtů, atmosféra města na kanálech, romantika dvora Beginjhof, židovská čtvrť prohlídce v brusírně diamantů a dům, kde žil jeden z nejslavnějších synů města, Rembrandt van Rijn, Albert Cuypmarkt - největší amsterdamskou tržnici pod širým nebem, oblast nejvýznamnějších muzeí, návštěva Rijksmuseum (Rembrandt, aktuální výstava Indonésie nezávislá - nutná rezervace), Van Goghovo muzeum (nelze bez předběžné časové rezervace), Stedelisk Museum, Dům Anny Frankové, Museum Heineken nebo individuální relax v tržnici, v podvečer fakultativně plavba po amsterdamských grachtech (dle podmínek možné též zařadit i dopoledne), fakultativně večeře za příplatek v indonéské restauraci, (třeba i rijstafel, ochutnávkové menu), pozdní návrat na hotel

3. den ráno zájemci s průvodcem vlakem do ALMERE, celodenní návštěva FLORIADE EXPO 2022, jedinečná mezinárodní zahradnická výstava, největší svátek zahrádkářů, pěstitelů a milovníků přírody, konaná jednou za 10 let. (projekty zahradnických a ekologických vystavovatelů ve více jak 40 pavilonech. Užijete si vůni a barvy květin, rostlin, zeleniny a ovoce, zahradní architektury na téma „Rostoucí zelené město“ – podrobnosti níže. K večeru návrat do Amsterdamu. Variantně je možné si užít AMSTERDAM tak jako místní – na kole (nutné rezervovat vstupenku na BikeTour měsíc předem (info v CK) či návštěva dalších jedinečných muzeí: individuální návštěva Národní námořní muzeum a Východoindické společnosti a Vědecké muzeum NEMO večerního města nebo s průvodcem na hotel

4. den: celodenní fakultativní výlet vlakem s průvodcem do největšího a nejmodernějšího přístavu ROTTERDAM, město vody a Europoort - největší přístav Evropy a do roku 2004 největší kontejnerový přístav na světě, prohlídka města s průvodcem, centrum města s jedinečnou moderní architekturou a mrakodrapy (Kijk-Kubus, stavba Het Potlood a Nizozemský architektonický ústav), Witte Huis – secesní, kdysi nejvyšší budova kanceláří v Evropě, moderní stavba Museum Boijmans Van Beuningen, fakult. okružní plavba lodí přístavem - zážitek pro milovníky lodí, pohledy na Erasmův most a další rotterdamské mosty, moderní budovy na nábřeží z vodní perspektivy, procházka k vyhlídkové věži Euromast (185 m) - symbol města, panoramatický výhled na město, individuálně možnost navštívit jedinečné Museum Boijmans Van Beuningen, první depozitář na světě, který nabízí kompletní sbírku - od Jana van Eycka až po laserové obrazy (vyžaduje několik hodin, nutná vstupenka předem (info v CK, 20€), večer návrat

5. den: výlet za holandskou tradicí: skanzen ZAANSE SCHANS, holandské národní tradice na jednom místě, funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků návrat do AMSTERDAMU, dokončení prohlídky, společná návštěva Muzea Heineken, volno na relax a nákupy nebo možnost návštěvy Námořního muzea nebo Vědeckého muzea NEMO, dle podmínek letu odpoledne, přesun na letiště, předpokládaný návrat do Prahy v podvečer

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v muzeích a letovým řádům.

Doprava

letecká doprava Praha - Amstrdem a zpět.
Na místě místní dopravou (MHD, vlak, bus) - není v ceně zájezdu

Ubytování

4x hotel 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

4x snídaně

Možnost 1x večeře v Amsterdamu za příplatek v českých korunách - jedná se o indonéskou kuchyni (rijstafel), tolik vyhledávanou místními lidmi. Další večeře individuálně


Přehled vybraných cen některých potravin a nápojů (€): Coca cola 1,5 l - 1,45, pivo 0,33 l - 0,80, minerálka 1,5 l - 0,90, džus1 l - 1,40, chléb - 1,30, koláče - 1,20, jablka 1 kg - 1,25, banány - 1,40, pomeranče - 1,50, masová kroketa - 0,90
V restauraci levnějšího typu: jídlo klasické kuchyně od 8€, čaj - 1,40, káva - 1,90, pivo 0,2 l - 1,66. Hlavní jídlo se dá pořídit od 20€.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

AMSTERDAM: muzeum Madame Tussaud 25 €, návštěva brusírny diamantů zdarma, možnost nákupu, projížďka lodí po grachtech v Amsterdamu 16 €, Rembrandtův dům 13 €, Museum Heineken 18 €
Zaanse Schans, skanzen: areál zdarma, vstupy do jednotlivých mlýnů 4,5 €

Kapesné

doporučujeme na vstupné 85 € + další kapesní dle vlastního uvážení

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Amsterdamské grachty
K Amsterdamu neodmyslitelně patří síť kanálů – grachtů. Jádro město vzniklo v bažinách v ústí řeky Amstel a první osadníci, vesměs rybáři, zde začali stavět na navršených pahorcích, aby byly domy chráněny před záplavami. Postupně začali Amsterdamští bažiny vysoušet a vytvořili charakteristickou síť grachtů; převážná většina protíná město ve tvaru půlkruhu či podkovy, která přiléhá k řece. Překlenuje je nespočet elegantních mostů.
Hlavní síť grachů (Grachtengordel) byla rozšířena v 17. století (1609 a další výstavba 1664), když město zažívalo velký rozkvět. Vznikly široké rovnoběžné kanály Singel, Keizersgracht, Herengracht, Prinsensgracht a Reguliersgracht. V téže době se bohaté kupci začali stěhovat do okrajových, klidnějších a čistších částí přelidněného města. Podél prodloužených grachtů tak vznikly dlouhé řady elegantních měšťanských domů se zdobenými štíty, které dodávají Amsterdamu charakteristický ráz. nejvíc přepychu se soustředilo do tzv. Zlatého oblouku na Herengrachtu. Podobně skvělý je Reguliersgracht se sedmi mosty. Nejvýznamnější z nich je dřevěný zvedací Magere Bruk, jeden ze symbolů města. Je sice z 2. poloviny 20. století, ale nachází se na místě starého mostu z roku 1670 a víceméně zachovává jeho podobu. Na Singelu se nachází jedinečný květinový trh (Bloemenmarkt), poslední z plovoucích trhů v Amsterdamu.
Řeka a grachty představují dodnes významné dopravní spojnice, neustále je křižuje řada velkých i malých lodí a kotví tu početné hausbóty.
Floriade EXPO 2022

Největší světová výstava zahradní architektury a zahradnictví na světě tradičně jen jedenkrát za 10let. Každých deset let ožívá světová výstava Floriade na jiném místě v Holandsku. Holanďané jsou báječní zahradníci, a tak se ani v rámci výstavy nenechají zahanbit. První ročník se světové zahradnické výstavy se konal roku 1960 v Rotterdamu. Následně se přesouvala do Amsterdamu, kde byla dvakrát, Zoetermeeru, Haarlemmermeeru a Venlo.
V roce 2022 dostalo příležitost ostrovní město Almere, výstava se koná od dubna do října. Poslední ročníky zabraly plochu cca 65 hektarů. Následující ročník bude zaměřen na Rostoucí zelené město, kde představí souhru vodního a ekologického systému spolu s lidskou činností. Veškeré prostory, výstavní pavilony i parkové úpravy budou po skončení akce v říjnu 2022 sloužit k bydlení, kulturním akcím a jako odpočinkové parky pro občany Amsterdamu.

Amsterdam - Almere - Rotterdam - Zaanse Schans

Holandsko - Amsterdam - Rijksmuzeum, Pokušení svatého Antonína, H.Bosch, mezi 1550 až 1600

Amsterdam je mezinárodně uznávané město na poli umění. Umělci jako Rembrandt, van Gogh a Vermeer vytvořili nadčasová díla, která zdobí jak muzea amsterdamská, tak muzea po celém světě. Celkový počet muzeí a galerií je kolem 50, z nichž třicet vám představím blíže. Pro poznávání amsterdamských sbírek je dobré si vybrat eurovíkendy a poznávací zájezdy, které jsou v Amsterdamu alespoň dva dny.

zobrazit celý článek

Každoročně se v holandském hlavním městě slaví Den královny, svátek s karnevalovou veselicí a muzikou.

zobrazit celý článek
Vincent van Gogh, Hvědná noc nad Rhonou, 1888

Vincent van Gogh - proslulý malíř velice svérázného stylu, jehož obrazy se u současníků nedočkaly uznání a dnes jsou vysoce ceněné (např. Slunečnice, Autoportréty, Statek v Provenci, Malířova ložnice, Zvedací most u Arles).

zobrazit celý článek
Holandsko - Amsterdam - Rijksmuzeum, Pokušení svatého Antonína, H.Bosch, mezi 1550 až 1600

Amsterdam je mezinárodně uznávané město na poli umění. Umělci jako Rembrandt, van Gogh a Vermeer vytvořili nadčasová díla, která zdobí jak muzea amsterdamská, tak muzea po celém světě. Celkový počet muzeí a galerií je kolem 50, z nichž třicet vám představím blíže. Pro poznávání amsterdamských sbírek je dobré si vybrat eurovíkendy a poznávací zájezdy, které jsou v Amsterdamu alespoň dva dny.

zobrazit celý článek
Belgie - Brusel, Maison du Roi, vpravo Le Pigeon, domov V.Huga v exilu

Přehled všech belgických lokalit zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Základní informace a zajímavosti o zemi Nizozemsko ("Holandsko") pro turisty, kteří mají zájem o poznávací zájezdy do Holandska a zemí Beneluxu.

zobrazit celý článek
Nizozemí - Amsterdam, město kanálů a starých kupeckých domů

Střední část Holandska je nejen nejlidnatější, ale nacházejí se zde i tři nejznámější města – Amsterdam, Den Haag a Rotterdam. Je také nejvíc navštěvovaná turisty, protože jsou tu vedle zmíněných velkoměst i další velká lákadla: město sýrů Alkmaar, Aaalsmeer s velikou květinovou burzou, skanzen Zaanse Schanz, překrásný lesopark Keukenhof, který je zvláště na jaře plný barevných záhonů i květinových políček. A také Naarden, kde je pochován J.A.Komenský.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu