autokarem hotel Snídaně Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Přírodní a národní parky a památky pod ochranou UNESCO v pobaltských zemích - Lotyšsko, Estonsko a Litva. Poznáte starobylá města a městečka, hrady, zámky, rázovitý poloostrov Kurská kosa a pokojnou přírodu Finského zálivu, rezervaci s bludnými balvany, městečko obklopené skalními stěnami s jeskyněmi - místa s jedinečnou atmosférou. Na programu jsou i estonské ostrovy Saarema a Muhu. Zájezd s lehkou turistikou.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na ostrovy Saaremaa - Muhu a zpět, 6x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 6x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné do objektů (80 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.800 Kč za 1lůžkový pokoj
315 Kč za komplexní pojištění
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Vilnius - vodní hrad Trakai - polooostrov Kurská kosa, duny a pláže s jantarem - národní park Gauja - národní park Lahemaa, země lesů a zálivů - Tallin - ostrovy Muhu a Saaremaa - Riga
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-216
30.7 - 7.8.2022
8
Praha a další níže
15 790,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy odpoledne, nástupní místa po dohodě - Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Litomyšl, Svitavy, Vysoké Mýto, Brno, Olomouc, Ostrava, další za příplatek dle dohody, noční přejezd polským územím do Litvy

2. den: hlavní město Litvy VILNIUS (UNESCO), univerzitní město s polskou minulostí, působiště Adama Mickiewicze, barvotisková barokní architektura, silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů, katedrální náměstí, Gediminasova věž na vrchu

3. den: TRAKAI, bývalé hlavní město Litvy, nyní tiché městečko v oblasti stejnojmenného národního parku - krajina jezer a ostrovů, vodní hrad Trakai (Troky), návštěva skanzenu Rumšiškés, 4 čtyři vesnice představují 4 kraje země; celé statky, dílny s tradičními řemesly, ubytování v Klajpedě poblíž Kurské kosy, ubytování KLAIPEDA

4. den: trajektem na poloostrov Kurská kosa, národní park Neeringa (UNESCO), pohyblivé písečné duny vysoké až 50 metrů, rybářské vesnice, naleziště jantarů, Vrch čarodějnic, dřevěné sochy, příjemné letovisko SMILTYNA, krásné pláže a vysoké písečné duny, možnost koupání, odjezd na ubytování

5. den: ŠIAULIAI a litevská Mekka Křížový vrch s tisíci kříži, přejezd do Lotyšska, národní park Gauja, lehká turistika, úchvatné údolní scenérie, hrady, městečko SIGULDA, obklopené legendárními jeskyněmi, středověkými Siguldskými hrady a strmými stěnami, „ lotyšské Švýcarsko“, vstupní brána do národního parku, procházka v Turaidská rezervaci s hradem, opředené legendami, odjezd k Tallinu

6. den: Estonsko: národní park Lahemaa u břehů Finského zálivu, první estonský národní park, ráj přírodovědců a etnologů, velké statky z 18. stol., malebné řeky a jezera, turistika (2 h) naučnou stezkou s bludnými kameny, zámek Kadriorg („Kateřinské údolí“), zastávka u presidentského paláce, odpoledne hlavní město Estonska TALLIN (UNESCO), středověké jádro města, radniční náměstí, kouzelné uličky, spousta věží a věžiček, nocleh v Pärnu

7. den: západní pobřeží Estonska, trajektem na dříve zapovězený ostrov Muhu, proslulý lidovými kroji, LIIVA, centrum ostrova, kostel sv. Kateřiny ze 13. století, s freskami apoštolů, památkově chráněná vesnice KOGUVA na západním pobřeží ostrova s domy převážně z let 1880 až 1930, ale některé i z poloviny 18. století, potom další zapovězený ostrov Saaremaa s větrnými mlýny, rákosovými střechami a jalovcovými keři, výhledy z pobřeží do nekonečna, starobylé hlavní město KURESSAARE, mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí, KAALI –100 m široký kráter po meteoritu, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“, ANGLA – kopec větrných mlýnů s etnograficko - zemědělským muzeem, návrat na pevninu

8. den: Lotyšsko: hlavní město RIGA (UNESCO), úžasná secesní architektura, staré město, Rižský dóm, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, gotický dům Černohlavců, večer odjezd do ČR

9. den: návrat do ČR, předpokládaný příjezd v odpoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací a DVD, za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje

Nástupní místa: Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Ostrava

Trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na ostrovy Saaremaa - Muhu a zpět.

Ubytování

6x ubytování 3*, 2lůžkový pokoj s příslušenstvím, v termínu do 19.6. 1 noc v hotelu 2*

Stravování

6x snídaně v hotelové restauraci, formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

- Vilnius – hrad a katedrála zdarma
- Vilnius – Gediminasova věž 4 €
- Trakai – hrad 7 €
- Rumšiskes skanzen 4 €
- Turaida 5 €
- Tallinn – Městské muzeum 5 €
- Tallinn – věž radnice 3 €
- Tallinn – věž sv. Olafa 2 €
- Kaali museum 2 €
- Kuressaare – hrad 5 €
- Koguva 2,50 €
- Angla 2,50 €
- Riga – Národní galerie 6 €
- Riga – věž sv. Petra 9 €
- Riga – loď 10 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme na vstupy cca 80 €

Měna

Všechny 3 republiky jsou už v eurozóne.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Vilnius
Vilnius, dříve též Vilno, je hlavní město Litvy. Nachází se na jihovýchodě země u soutoku řek Vilna a Neris. Odedávna býval hlavním městem litevského velkovévodství a staré město je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vévodí mu Gediminasův vrch (nazvaný po historickém litevském knížeti) s věží ze 13. století, odkud je výhled na celé město. Středem starého města je Katedrální náměstí, kde stávala původně pohanské svatyně boha Peruna (Perkunase). Katedrála ze 14. století má po přestavbách převážně klasicizující ráz a přiléhá k ní skvostná kaple sv. Kazimíra, litevského patrona. Další významnou památkou jsou rozsáhlé budovy univerzity, založené v 16. století, k níž patří dvanáct nádvoří a také středověký kostel sv. Jana. Naproti univerzitnímu nádvoří stojí Prezidentský palác. Jitřní brána na ulici Aušros Vartu Gatvé představuje významné poutní místo – v malé kapli je uložena vzácná zázračná mariánská ikona z Krymu
Kurská kosa
Úzký dlouhý poloostrov u východních břehů Baltského moře skutečně svým tvarem připomíná kosu. Název je odvozen od baltského kmene Kurů či Kuršů, který dal také jméno oblasti Kuronska. Vybíhá z ruské kaliningradské oblasti, táhne se směrem na sever a končí u litevského přístavu Klajpeda, kde se přibližuje k pobřeží. Polovina patří Rusku, druhá polovina Litvě. Jak v ruské, tak v litevské části vznikl národní park, k němuž patří i vody Kurského zálivu a volného moře. Voda v Kurském zálivu poblíž ústí řeky Němen téměř není slaná. Poloostrov pokrývají písečné duny, místy borové lesy, které mají bránit pohybu písku (v 18. století, když byla většina lesů vykácena, zasypal písek 14 vesnic). Na plážích se hojně nachází jantar.
Riga
Hlavní město Lotyšska se nachází na pobřeží Rižského zálivu u ústí řeky Daugavy. Riga je největším městem Pobaltí a má dlouhou historii, která se projevuje v jejím architektonickém bohatství. Původní osada tu existovala už ve 12. století, počátkem 13. století tu vznikla pevnost, která se stala základnou livonského řádu Mečových rytířů. jejich území dobyli v 16. století Poláci, po nich Švédové a v roce 1701 Rusové. Až do 19. století však výrazně převažoval německý živel Historické centrum města je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, jsou tu památky středověké (původně románská katedrála pochází už z roku 1211), barokní, ale také množství krásných secesních budov. Dómské náměstí představuje zvláštní celek různorodé architektury, jemuž vévodí cihlový dóm, největší kostel v Pobaltí. Nacházejí se v něm pozoruhodné varhany, které byly v době svého vzniku největší na světě. Na Hradním náměstí se nachází žlutý Rižský hrad, sídlo prezidenta. Nacházejí se v něm významná muzea historie a umění. Na Radničním náměstí se nachází jeden z nejkrásnějších středověkých domů ve městě, Dům Černohlavců. Stejně jako radnice byl zcela zničen Sověty a až později znovu vybudován. Katolická katedrála sv. Jakuba pochází z 13. století, středověký původ mají také kostely sv. Petra a sv. Jiřího. Na východ od centra se táhnou bulváry s výstavnými historizujícími a secesnímu budovami a krásné parky, je zde mohutný Památník svobody z 30. let.
Sigulda
Lotyšské město v národním parku Gauja, 53 kilometrů od Rigy. Bývá nazýváno livonským Švýcarskem díky úchvatné krajině se strmými roklemi, říčními meandry a jeskyněmi. Nachází se zde místo s největším převýšením v Lotyšsku – 85 metrů. Oblast byla už před 2000 lety osídlena ugrofinským kmenem Livů. Od 13. století tu probíhala hranice mezi územím livonského řádu a rižského arcibiskupa. Přes údolí tak na sebe dodnes shlížejí zříceniny rytířské Siguldské pevnosti a biskupův Turaidský hrad. Nedaleko se nachází zřícenina Krimulského hradu a kousek od ní novodobý zámeček. Dál se dá dojít do Gutmanisovy jeskyně. V ní se nachází údajně léčivý pramen a na stěnách jsou vidět kresby ze 16. století včetně erbů místních lovců. Je spojená s romantickou a ponurou legendou o panně Maije, schovance na Turaidského hradu, která milovala zahradníka Viktora ze siguldského hradu a nakonec byla jedním odmítnutým nápadníkem vylákána do Gutemanisovy jeskyně a zabita. V okolí se nacházejí další jeskyně. V sýpce Turaidského hradu je zajímavá historická expozice a za Turaidským kostelem se nachází pozoruhodný vrch Daim s Písňovou zahradou – památníkem lotyšských lidových písní (daimů). Městečko je významným centrem zimních sportů (sáňkařská a bobová dráha) a koná se tu každoročně Mezinárodní festival opery.
Tallin
Tallin (estonsky Tallinn, od 13. do 18. století známý jako Reval) je hlavním městem Estonska a jedním z nejkrásnějších měst Baltské oblasti. Nachází se u břehů Finského zálivu. Město má velmi bohatou historii, bylo již v prehistorii osídleno ugrofinskými kmeny a od 9. století Estonci, kteří tu také v 11. století postavili pevnost Toompea. Od 13. století mu vládli střídavě Dánové a livonští rytíři. Město se stalo členem hanzy a patřilo nejbohatším obchodním centrům na Baltu. V 16. století ale došlo k úpadku, Tallin připadl Švédům a v 18. století Rusům. Nesmírně malebné Staré město se dělí na Horní město kolem pevnosti Toompea a na Dolní město s centrem na radničním náměstí. Tam se nachází jediná gotická radnice v severní Evropě a několik kupeckých paláců a skladišť. V Dolním městě se zachovala řada malebných historických budov a také část hradeb. Věž kostela sv. Olafa představuje tradiční orientační bod. Zámek Toompea s třemi dochovanými středověkými věžmi má v současnosti převážně barokní ráz a je sídlem vlády. Vedle se nachází budova parlamentu a hned vedle ruský chrám sv. Alexandra něvského. Další významnou památkou Horního města je dóm (Toomkirk), původně ze 13. století. Celé historické centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Poznámky

Praktické informace
Obchody a supermarkety:Jsou srovnatelné s těmi našimi od malých soukromníků až po velké nadnárodní společnosti. Ceny jsou zhruba srovnatelné, a proto není zapotřebí sebou vozit žádné jídlo, rozhodně byste na tom neušetřili. Jídla v restauracích jsou o něco dražší, než u nás
Bezpečnost: Bezpečnostní situace v pobaltských zemích není riziková. Pouze je třeba dávat si pozor na drobné krádeže v turistických střediscích, většinou však ne ve větší míře než v České republice
Elektrické adaptéry: Síťové napětí v Pobaltských státech je 230 V, 50 Hz. Zástrčky jsou velmi podobné jako v České republice a není potřeba adaptéru.
Čas V Litvě, Lotyšsku a Estonsku používají východoevropský čas, to znamená, že je vždy o hodinu více než v našem časovém pásmu.
Jazyk: Dalo by se říci, že se v Pobaltí domluvíte rusky, byť obecně řečeno nemají tento národ příliš v oblibě. Ovládáte-li angličtinu či němčinu, pak není problém se domluvit a to především s mladší generací. Obecně lze říci, že rukama nohama se člověk domluví vždy.
Krajina: Je charakteristická svou rovinností (nejvyšší kopce nepřesahují výrazně 300m.n.m.) a množstvím luk, lesů a jezer...., což je nejspíše způsobeno velice řídkým osídlením.
Koupání: Na pobřeží moře se nachází především krásné písčité pláže, ale je zapotřebí počítat s chladnějším počasím a tedy koupáním spíše pro otužilejší. V Pobaltí se rovněž vyskytuje mnoho jezer jenž skýtají rovněž příležitost se někde vykoupat.
Počasí: V létě bývá obvykle teplo, ale zejména na severu Estonska může být i chladněji a je nutné počítat i s případnými dešti. Vezměte si tedy raději oblečení do každého počasí.

Vilnius - Trakai - Klajpeda - Smiltyné - Šiauliai - Sigulda - Lahemaa - Tallin - Liiva - Koguva - Kuressaare - Kaali - Riga

Estonsko - NP Lahemaa - pláž ve Võsu

Název parku znamená v překladu Země zálivů a plně jej charakterizuje. Leží na severovýchodě Estonska v krajích Harjumaa a Lääne-Virumaa (725 km2) při členitém pobřeží Finského zálivu. Hluboké zálivy (Kolga, Hara aj.) oddělují 4 velké dlouhé poloostrovy (Juminda, Vergi, Pärispea a Käsmu) zformované pohyby ledovcových mas. Patří sem i 20 blízkých skalnatých ostrovů. Terén je rovinatý, sem tam s morénovými pahorky a na jihu parku s tzv. Severoestonským náspem, vápencovou plošinou zvedající se jako lavice několik desítek metrů nad okolní terén, místy se skalisky a čtvrtohorními terasami pod ní.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Estonsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu