letecky hotel plná penze Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd za poznáním starověkého Egypta, země dávné historie i krásné přírody. Prozkoumejte s námi pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, projeďte se na velbloudech a poznejte pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru. Vyzkoušejte plavbu na luxusní lodí po Nilu až k Asuánské přehradě., Vydejte se do mýtické Alexandrie, monumentálních chrámů v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na nakonec nebude ochuzeni ani o odpočinek u Rudého moře v letovisku Hurghada.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zpáteční letenku z Prahy (Vídně) do Káhiry (Hurghady) včetně všech poplatků (v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery z/do ČR), transfér z/na hotel, místní dopravu v průběhu programu, 9x ubytování (1x v lůžkovém vlaku do Luxoru, 3x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 2-x 3x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive (dle času letu), 3x ubytování na luxusní lodi 5* s plavbou po Nilu), 9x snídani,,9x oběd (z toho 1x formou balíčku), 9x večeři, místní průvodce, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, egyptské vízum, fakultativní výlety a vstupné (cca 115 $), spropitné, fakult. služby a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.400 Kč za 1lůžkový pokoj
1.100 Kč za představení Světlo a zvuk v Káhiře
2.290 Kč za výlet do Abú Simbelu
1.100 Kč za výlet na ostrov Giftun
1.590 Kč za výlet do pouště za beduíny
605 Kč za komplexní pojištění K5S
330 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira – Asuán – plavba po Nilu - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel – Núbijská poušť – Násirovo jezero - Kom Ombo – Édf - Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-584
20.3 - 30.3.2022
10
Praha nebo Vídeň a další níže
39 900,-
022-585
26.10 - 5.11.2022
10
Praha nebo Vídeň a další níže
39 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odlet z Prahy/Vídně s českým průvodcem do Káhiry, transfer do hotelu, ubytování

2. den: SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města MENNOFERU, nejstarší pyramida na světě Džoserovu stupňovitou pyramidu, sestup do pyramidy faraóna Tetiho, tajemné texty pyramid, hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu, výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústavu, po obědě návštěva pyramidového komplexu v GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné Cheopsovy pyramidy, známá SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní, návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru

3. den: průjezd Nilskou deltou, návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město, návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa,  krásný výhled na pevnost z 15. stol. Kajt-Bej, vystavěné na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros, návštěva zahrad paláce Montazah, královské rezidence, z 19. stol. po vzoru florentských paláců, návrat do Káhiry, fakultativní možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid

4. den: egyptská metropole KÁHIRA, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, s nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze, po obědě průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea, jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, Tutanchamonova pohřební výbava z ryzího zlata a sbírka královských mumií z nejvýznamnějších faraónů, návštěva nejstaršího a největšího orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra, zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj, večeře a noční přejezd vlakem do Asuánu

5. den: snídaně ve vlaku, dopolední příjezd do ASUÁNU, nejjižnější egyptské město, brána „černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku, ubytování na luxusní 5* lodi s  oběd, odpoledne přejedeme přes velkou Asuánskou přehradu, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu, přeplutí na ostrov Philae s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari, večer si zpříjemníme i romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka

6. den: v brzkých ranních hod. fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL, překročení obratník Raka, průjezd Núbujskou pouští  ke břehům Násirova jezera, monumentální skalní chrámy vybudované mocným faraonem Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům, návrat na loď, oběd, plavba po Nilu a odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO zasvěcený krokodýlímu bohu Sobkovi, krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, dále slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje

7. den: prohlídka egyptského chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu, večeře na lodi

8. den: ráno příjezd do LUXORU, prohlídka chrámů v KARNAKU, největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera, oběd, západní břeh Nilu, ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny Hatšepsovet v DEIR EL BAHRÍ, zastávka u Memnonových kolosů, obrovská sochy, které kdysi bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona, na závěr návštěva chrámu v LUXORU, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing, transfer egyptským venkovem k Rudému moři na ubytování do Hurghady

9. den: pobyt u moře, fakultativní celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech 

10. den: pobyt u moře, fakultativně celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova Giftun 

11. den: pobyt u moře, oběd formou balíčku, transfer na letiště a odlet, přílet v podvečerních hodinách.


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuální situace.

Doprava

letecká přeprava do Egypta a zpět, transfer na letiště a zpět, transfery klim. minibusy dle programu, 1x lůžkový vlak

Ubytování

9x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x hotel 4* v Káhiře, 1x nocleh v lůžkovém vlaku Káhira - Asuán,
3x luxusní lodi 5* s plavbou po Nilu, 2-3x hotel 4* v Hurghadě /dle času letu)

Stravování

9x plná penze
snídaně i obědy formou bufetu, večeře většinou servírované, 1x snídaně a oběd formou balíčku

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

nitro Cheopsovy pyramidy 13 USD, královské mumie v Káhirském muzeu 3,40 USD, Chrám v Luxoru 20 LE, Tutanchamonova hrobka 40 LE, Muzeum mumifikace 20 LE, Egyptské muzeum 50 LE, vstup do sálu s mumiemi je za 100 LE, vstup do údolí králů 30 LE

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 140 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu + hotovost pro osobní potřebu
v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD).

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ v LE
Ceny uvedu v egyptských librách čili v egyptské měně. Za 1 egyptskou libru (LE) dostanete cca 1,50 Kč. Pečivo/chléb (0,5 kg) za 2 LE
- Velký jogurt za 3 LE
- Pizza za 15 LE
- Balená voda (1,5 l) za 1,5 LE
- Balená voda (5 l) za 5 LE
- Pivo za 5 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (0,75 l) za 3 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (1,5 l) za 6 LE

EGYPTSKÉ RESTAURACE
- Večeře v restauraci cca 15 LE
- Nealko nápoj – cola, sprite (0,33 l) cca 5 až 7 LE
- Bagety, sandwidche cca 4 až 9 LE
- Pizza (malá) cca 10 LE
- Pizza (velká) cca 13 LE
- McDonald menu od 20 LE
- KFC menu od 20 LE

Měna

1 USD (americký dolar) = 23.411 CZK (česká koruna)
1 EGP (egyptská libra) = 1.439 CZK (česká koruna)
1 USD (americký dolar) = 16.273 EGP (egyptská libra)
Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

DOLARY, NEBO EURA?
Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary.
Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VSTUPNÍ VÍZUM
turistické vízum cca 25 $, platí se na místě na letišti

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
•Nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím potížím.
•Vzhledem k tomu, že Egypťané mají zcela odlišnou mentalitu od té naší, buďte, prosím, tolerantní a respektujte tento fakt. Berte jej jako součást poznávání jejich země nabité památkami.
•Zejména pojetí času nám může někdy působit potíže.
• Egypťané jsou značně spontánní, přátelští a družní. Jednání je obvykle velmi srdečné a vstřícné. Bohužel se naučili na turisty pohlížet jako na boháče s naditou peněženkou. Za sebemenší službu vyžadují bakšiš a výjimečně se dokáží i nepříjemně prosazovat. Zvlášť v některých objektech se můžete setkat s množstvím především dětí prodávajících drobné suvenýry, které jsou velmi neodbytné. Prosíme v těchto případech o trpělivost a pochopení.

Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira – Asuán – plavba po Nilu - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel – Núbijská poušť – Násirovo jezero - Kom Ombo – Édf - Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu