autokarem hotel Polopenze Pobyty v lázních s výlety Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vydejte se s námi na zájezd do míst, která dýchají historií a noblesou. Společně navštívíme například starobylý hrad Loket, v Bečově nad Teplou si prohlédneme unikátní relikviář sv. Maura a v tzv. Lázeňském trojúhelníku nasákneme atmosféru romantických kolonád.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem s klimatizací, 3x hotel 3 *(2lůžkový pokoj), 3x polopenze, vstup do bazénu, průvodce, pojištěné CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou/lázeňskou taxu, vstupné a fakult,. služby a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1 050 Kč za 1lůžkový pokoj
112 Kč za komplexní pojištění T+
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
hrad Loket, meandry řeky Ohře, Bečov nad teplou - Relikviář sv. Maura, Marianské lázně - zpívající fontána, lázně Kynžvart - zámek Kynžvart, Cheb *- Chebský hrad s Černou věží, komplex unikátních středověkých domů, Františkovy Lázně, Karlovy vary - motýlí dům, lanovka na Dianu
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-680
18.9 - 21.9.2020
3
Praha a další níže
5 390,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách, královský hrad Loket na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře, kde byl jako dítě vězněn Karel IV., přilehlé starobylé městečko, ubytování v MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

2. den: dopoledne BEČOV NAD TEPLOU, středověký hrad a barokní zámek, relikviář sv. Maura, odpoledne centrum MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ, historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána, lanovkou k Parku Boheminium s dokonalými miniaturami nejvýznamnějších českých památek

3. den: dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART, městečko spojené s rakouským rodem Metternichů, zámek Kynžvart, za doby kancléře Václava Lothara Metternicha hostil významné evropské panovníky, sbírka uměleckých předmětů, zbraní a kuriozit ze sbírek kancléře Metternicha, rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky, romantickými stavbami a pavilony, CHEB, románský Chebský hrad s Černou věží s císařskou falcí, historické centrum města, komplex unikátních středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad, kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol., Pachelbelův dům, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna, navečer procházka po FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH, legendou opředená soška nahého Františka, pozdější návrat na ubytování

4. den: dopoledne KARLOVY VARY, historické stavby, lázeňské domy, kolonáda, možnost návštěvy sklárny Moser nebo muzea Becherovky, lanovkou na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp, prohlídka Motýlího domu, lanovkou návrat do centra KARLOVÝCH VARŮ, odjezd, předpokládaný návrat do Prahy cca 19:00 hod 
CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí a případně turistické zdatnosti účastníků.

Doprava

zájezdovým klimatizovaným autobusem

Ubytování

3x hotel 3* (2lůžkové pokoje) na okraji Mariánských Lázní

Stravování

3x polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

Hrad Loket 130 Kč, Zámek Bečov Relikviář sv. Maura 150 Kč, Mariánské Lázně – park Boheminium 160 Kč, Zámek Kynžvart 150 Kč, muzeum a kabinet kuriozit 150 Kč, Hrad Cheb 100 Kč, Karlovy Vary, Vřídelní podzemí 90 Kč, Sklárna Moser – huť i muzeum 180 Kč, Lanovka Diana 60 Kč/zpáteční 90 Kč, Motýlí dům 90 Kč

Kapesné

Doporučená částka dle individuálního zájmu o návštěvy památek min cca 700 Kč.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Karlovy Vary
Snad nejslavnější české lázně, místo s největším počtem horkých léčivých pramenů na světě. V současnosti se využívá 15 minerálních pramenů, většinou s horkou vodou nad 55 °C, ale také např. studený pramen Štěpánka. Nejteplejší, Vřídlo, má teplotu 72°C, tryská jako gejzír až do výšky 12 m a chrlí 2000 litrů vody za minutu. V současnosti je to jeden ze dvou pramenů, které se využívají ke koupelím. Všechny jsou vhodné k pitným kúrám a mnohé jsou volně přístupné. V lázních je celkem 7 kolonád: Mlýnská (s nejstaršími budovami, Sadová, Tržní, Zámecká (přístupná pouze lázeňským hostům), moderní Vřídelní a kolonády kolem altánu pramene Svoboda a altánu Aloise Kleina, kde se nachází zmíněný studený pramen.
Historie Karlových Varů sahá už do 14. století. Podle pověsti objevil zdejší prameny sám císař Karel IV. se svou družinou při honu na jelena. V každém případě právě Karel IV. udělil v roce 1370 zdejší osadě městská práva. V roce 1480 byly lázně již známé natolik, že se dostaly do první balneologické příručky, vydané v Německu. Přijížděli sem mnoho bohatých šlechticů a měšťanů. Sláva Karlových Varů vzrostla v 18. století, kdy se zvýšil zájem jak o koupání, tak o cestování; objevili se tu různí významní hosté, mezi nimi ruský car Petr Veliký, císař Karel VI. s chotí a později básník J.W.Goethe. Už v roce 1769 se tu začala z termální vody získávat vřídelní sůl podle návodu doktora Davida Bechera. Od roku 1807 se tu vyrábí také oblíbený léčivý likér becherovka; její výrobu zahájil lékárník Josef Vitus Becher, a to podle receptu lékaře Christiana Frobiga. Karlovy Vary prosluly rovněž výrobou porcelánu a místní firma Moser vyrábí luxusní broušení sklo.
Kvůli různým pohromám (požáry, povodně) se ve městě nedochovala starobylá architektura, nicméně i elegantní lázeňské budovy a altány z konce 19. století stojí za vidění. Vrcholně barokní chrám sv. Máří Magdalény u Vřídelní kolonády (s dochovanou středověkou kryptou) je dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Ve městě se také nachází novogotický anglikánský kostel a pravoslavný chrám v pseudobyzantském stylu, oba vystavěné v 2. polovině 19. století pro zahraniční hosty. K oblíbeným vycházkovým místům se počítá rozhledna Diana na Výšině přátelství, k níž vede lanovka a na věž pak elektrický výtah, vyhlídka Jelení skok s altánkem a sochou kamzíka - jedno z nejfotografovanějších míst v Karlových Varech - a park s empírovou vilou Lützow nad Vřídelní kolonádou.
Za návštěvu také stojí karlovarská sklárna Moser se sklářskou hutí, kde se předvádí foukání skla, a muzeem.
Bečov nad Teplou
Hradní areál tvoří středověký hrad pánů z Rýzmberka a barokní zámek vybudovaný rodem Questenbuerků počátkem 18. století. Díky výstavbě zámku zůstal hrad vzácně zachovalý ve své původní podobě a oproti jiným českým hradům se na něm nachází celá řada původních architektonických detailů. Poslední šlechtický rod, který Bečov vlastnil, pův. francouzsko-belgický rod Beaufort-Spontin, ho obohatil o mimořádně vzácnou památku - relikviář svatého Maura. Ten je svou hodnotou srovnatelný s českými korunovačními klenoty. Pozlacený relikviář domečkovitého typu, dlouhý 140 cm, široký 42 cm a vysoký 65 cm a dlouhý pochází z belgického kláštera Florennes a sloužil jako schránka na ostatky svatého Maura, Jana Křtitele a svatého Timoteje. Zdobí ho soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily. Příslušníci rodu Beaufort-Spontin byli v roce 1945 na základě Benešových dekretů vyhoštěni, uschovali však relikviář v Bečově pod podlahou zámecké kaple. Tam byl objeven až v roce 1985 Po dlouhé a náročné rekonstrukci byl vystaven na bečovském hradě, kde je mu věnováno celé první patro.
Mariánské Lázně
Velmi oblíbené a elegantní lázně v zelené krajině Slavkovského lesa vznikly na místě skutečně bohatém na minerální prameny - v blízkém okolí se jich nachází na sto. Jsou to studené železnaté kyselky s obsahem kysličníku uhličitého a minerálních solí. K picím kúrám se využívá především šestice pramenů: Křížový, Rudolfův, Karolínin, Lesní, Ambrožův a Ferdinandův. Narozdíl od Karlových Varů bylo město založeno teprve počátkem 19. století díky iniciativě opata Reitenbergera z kláštera v Teplé. Mariánské Lázně se mnohou pochlubit celou řadou slavných návštěvníků - J.W.Goethe, císař František Josef, anglický král Edward VII., Mark Twain, Sigmund Freud, Franz Kafka, Ema Destinnová...
Kolonáda s výstavní novobarokní architekturou s litinovou konstrukcí (z let 1888 - 1889) je vzácnou dochovanou památkou, klasickým typem lázeňských budov, jaké stávaly v minulosti v řadě tuzemských i zahraničních lázní, ale většinou byly časem zbourány nebo představovány. Nachází se tu velká kruhová Zpívající fontána s množstvím vodních trysek. Před den hraje každou lichou hodinu, ve večerních hodinách lze pozorovat i hru barevných světel. Proslulé jsou také krásné parky. Na kraji města se nachází Boheminium - parkový areál s malými modely mnoha významných českých památek.

hrad Loket - Marianské Lázně - Bečov nad Teplou - Lázně Kynžvart - Cheb - Františkovy Lázně - Karlovy Vary

Podobné zájezdy (4):

Krásy Valašska s Valachem, Olomouc a Litomyšl 2020

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 4x penzion 2-3*, 4x snídani, 2x večeři, průvodce, pojištění CK
05.08 - 09.08 6 990,-

Libereckým krajem křížem krážem 2020

Česká republika | Severní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 2x penzion 2-3*, 2x polopenze, průvodce, pojištění CK
04.07 - 06.07 4 990,-

Frýdlandským výběžkem za přírodou, pivem, whisky a skotskými hrami 2020

Česká republika | Severní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel/penzion 2-3*, 2x snídani, průvodce, pojištění CK
28.08 - 30.08 4 900,-

Stezka v oblacích, Zlaté Hory, zážitková úzkokolejka a přečerpávací elektrárna 2020

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 3x penzion 2-3*, 3x polopenzei, průvodce, pojištění CK
23.07 - 26.07 6 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu