autokarem Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Překrásná krajina Labských pískovců se skalními věžemi, mohutnými tabulovými horami a soutěskami. Zájezd s turistikou na české i německé straně, a také návštěva Drážďan, Míšně a lázeňského městečka Bad Schandau.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem s klimatizací, 5x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 5x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
pojištění, veškeré vstupné, lodní výlety a fakult. služby a vše co není uvedení v Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.750 Kč za jednolůžkový pokoj - k dispozici je jich jen velmi omezený počet
210 Kč za komplexní pojištění
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
turistika překrásnými místy Českého a Saského Švýcarska: Jetřichovice - Pavlínino údolí - Vilemínina stěna - Schrammsteine - Bad Schandau, lázeňské město, možnost koupele v termálech - Hřensko - Tři prameny - Pravčická brána - soutěska Kamenice, pro zájemce plavba Divikou a Edmundovou soutěskou - skalní věže Bastei - hrad Königstein - stolová hora Lilienstein - Míšeň, město porcelánu - Drážďany - Křinická soutěska (v Německu)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-247
6.6 - 11.6.2022
5
Praha a další níže
7 490,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 8 h, JETŘICHOVICE, malebná osada při Jetřichovické Bělé mezi pískovcovými skalami, ideální výchozí místo výletů do Jetřichovických stěn, pěší výlet do romantického Pavlínina údolí podél zákrut Chřibské Kamenice, výlet po naučné stezce na vyhlášené vyhlídky Mariina skála a Vilemínina stěna

2. den: výlet do německého Saského Švýcarska, z obce SCHMILKA,  procházka působyvým světem skal Schrammsteine, neobvyklé skalní útvary, zdatnější mohou dojít až do BAD SCHANDAU, odpolední zastávka v lázeňském městečku BAD SCHANDAU možnost koupání v termálním bazénu Toscana Therme
V případě neotevření hranic výlet do Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce na Tiské stěny, kde se rozkládá rozsáhlé pískovcové skalní město s roklemi, soutěskami a převisy, lehká túra skalami kolem skalních útvarů se spoustou poetických názvů, přejezd k dominantě Děčínska – Děčínskému Sněžníku, cestou od Kristina hrádku k 33 m vysoké rozhledně, z rozhledny se otevírají krásné panoramatické rozhledy, cestou zpět k autobusu projdeme kolem skal a přes Drážďanskou vyhlídku

3. den: Hřensko - výlet v nejromantičtější části Českého Švýcarska: cesta přes Tři prameny na Pravčickou bránu a Gabrielinou stezkou na Mezní louku, pohádkově krásná oblast soutěsek řeky Kamenice, pěší, event. lodní cesta Divokou a Edmundovou soutěskou, do městečka HŘENSKO

4. den: Německo, lázeňské městečko RATHEN a hora Bastei - jedinečný přírodní útvar s kamenným labyrintem plným roklí a strží s lávkami, dech beroucím výhled na Labe, odpoledne výlet na tabulové hory Königstein a Lilienstein, nekonečný výhled sahající od Bad Schandau až po drážďanskou televizní věž.
V případě neotevření hranic je tento den věnovaný nezapomenutelným vyhlídkám děčínské Stoličné Hory, příjezd na Labskou Stráň, vycházka na vyhlídku Belvedér s výhledem na mohutný kaňon řeky Labe, poté nás čeká cesta vzhůru údolím lemovaným bizarními skalami Arnoltických stěn, přes Růžový Hřeben na Růžovou vyhlídku, ze které se opět otevírá nádherný výhled na kaňon Labe, dále přes Labskou stráž a Sněžnickou vyhlídku do DĚČÍNA

5. den: MÍŠEŇ, prohlídka města, kostel Panny Marie s porcelánovou zvonkohrou (nejstarší v Evropě), zámek Albrechtsburg, DRÁŽĎANY, historická  část města, katedrála, Albertinum, ,Brühlova terasa na nábřeží Labe s výhledy, vysoká kopule budovy Kunstakademie a vrcholné dílo dvorního baroka galerie Zwinger
V případě neotevření hranic: výlet z obce KYJOV územím skal do Kyjovského údolí a na zříceninu hradu Kyjov, dále malebným údolím říčky Křinice přes Vlčí potok  na Dietrichův Kámen, podél Vlčího potoka a ledopádu Vlčí Stěnka dojdeme k obci BRTNÍKY

6. den: krásy Saského Švýcarska, HINTERHERMSDORF, výlet do soutěsky Kirnitzsch-Klamm s jízdou na lodičkách, dále malebnými soutěskami podél říčky Kirnitzsch (Křinice), pěší hraniční přechod do ČR, skalní tunel a vyhlídkový vrch, zpět do Hinterhermsdorfu, příjezd do Prahy ve večerních hodinách


CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí. V případě špatného počasí má průvodce právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu v okolí místa pobytu.

Doprava

zájezdovým klimatizovaným autobusem

Ubytování

5x ubytování v hotelu *** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

5x polopenze, snídaně bufet, večeře - polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoje nejsou v ceně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

DRÁŽĎANY: Zwinger – Obrazárna starých mistrů, Sbírka porcelánu, Zbrojnice, speciální výstavy – 12 € (sluchátka v češtině zdarma), Historisches Grünes Gewölbe v Rezidenčním zámku – doporučuje se rezervace předem – 12 € včetně sluchátek. Dopravní muzeum – 7 €. Frauenkirche – zdarma, výstup k vyhlídkové plošině – 8 €. Albertinum – 10 €. Zbrojnice Zwingeru – 3 €. Sbírka porcelánu v Zwingeru – 6 €, Rezidenční zámek (Neues Grünes Gewölbe, Kabinet
grafiky a kresby, Kabinet mincí, Hausmannsturm, Zbrojnice, Georgenbau) – 10 €
BAD SCHANDAU: Toscana Therme – 2 hod. – 16 €
Elektrický výtah – zpáteční 2,80 €, Kirnitzschtalbahn – 5 € jedna jízda, 8 € zpáteční.
hrad Neurathen: 2 €
přívoz v RATHEN: 1 €
Königstein: pevnost – 10 €
HINTERHERMSDORF: loď – 5 €
Pravčická brána: 75 Kč, do 14 let, studenti, důchodci -25 Kč
Edmundova soutěska: 80 Kč, do 15 let, důchodci -40 Kč
Divoká soutěska: 60 Kč, do 15 let, důchodci -30 Kč

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je 30 € + 250 Kč, k tomu další kapesné na jídlo a suvenýry dle vlastního uvážení.

Pořadatel: Mayer a Crocus, s. r. o., IČO: 25622706

Zajímavosti

Vybavení: Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci o náročnější výlety pohorky). Po poradě s průvodcem lze zvolit lehčí variantu. Teplejší oblečení, plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. Základní léky – acylpyrin, endiaron apod. a léky trvale užívané. Pro zájezdy na hory
doporučujeme dobře vybavenou osobní lékárničku

Jetřichovice - Pavlínino údolí - Vilemínina stěna - Saské Švýcarsko: Schmilka - Schrammsteine - Bad Schandau - Hřensko - Tři prameny - Pravčická brána - soutěska Kamenice - Rathen - Bastei - Königstein - Lilienstein - Míšeň - Drážďany - Křinická soutěska (Kirnitzsch Klamm)

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu